Oppimisen tuki

Opinnoissa menestymiseen vaikuttavat monet asiat. Keskeinen asia on se, että huolehtii omasta jaksamisestaan. Säännöllinen vuorokausirytmi, riittävä yöuni, terveellinen päivittäinen ruokailu ja sopiva määrä liikuntaa ja ulkoilua edistävät terveyttä ja oppimista. Riittävä yöuni auttaa keskittymistä ja parantaa muistamista. Kaikki opittavana olevat asiat eivät ehkä tunnu opiskeluhetkellä yhtä mielenkiintoisilta. Miten voisi löytää motivaation opiskella myös näitä kokonaisuuksia?

Opiskelutaitoa ei ole saatu synnyinlahjana, vaan sekin opitaan ja sitä voidaan harjoittaa. Myönteinen opiskeluasenne ja oppimisen halu auttavat asioiden omaksumisessa. Opettajat, vanhemmat ja kaverit voivat tukea ja auttaa oppimisessa, mutta jokainen joutuu itse työstämään opittavat asiat. Oppituntityöskentely auttaa uusien asioiden jäsentämisessä, siksi kannattaa seurata tunneilla opetusta ja olla itsekin aktiivinen. Uuden oppiminen edellyttää myös kertaamista: kun lukee päivittäin läksyt ja tekee oppikirjan harjoitustehtäviä, oppii muistamaan asiat. Kun oppii, innostuu – kun innostuu, oppii lisää.

Osalle oppilaista koulunkäynti voi olla hankalaa oppimisvaikeuden vuoksi. Oppimisvaikeus voi ilmetä monella tavalla. Se voi liittyä esim. kirjoittamiseen, muistamiseen tai lukemiseen. Oppimisvaikeus on yksi ihmisen ominaisuus, mutta se ei estä oppimista. Erityisopettajalta saa tukea ja ohjeita oppimisvaikeuksiin liittyvissä asioissa. Opettajasi opastavat eri oppiaineiden opiskelutekniikassa. Tarvittaessa opettajat antavat tukiopetusta koulupäivän jälkeen.