Kasvatuskeskustelu

Koulussamme on käytössä 4. – 9. luokille (1.-3. lk. soveltaen) kasvatuskeskustelu –menetelmä. Menetelmällä on korvattu jälki-istunnot. Kasvatuskeskustelujen avulla pyritään saamaan sääntöjen rikkojat paremmin noudattamaan järjestyssääntöjä, sekä myös tiivistämään kodin ja koulun yhteistyötä.

Opettaja pitää kasvatuskeskusteluun koulun järjestyssääntöjen toistuvan tai törkeän rikkomisen seurauksena. Tarkoituksena on puuttua oppilaan rikkomukseen mahdollisimman pian, saada oppilas ottamaan vastuuta omasta käyttäytymisestään sekä tiedottaa huoltajaa välittömästi.

Opettaja keskustelee oppilaan kanssa sääntörikkomuksesta. Oppilas saa kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, miettiä sovittamista ja oman käytöksensä muuttamista. Yhdessä opettajan kanssa tehty sopimus kirjataan Wilmaan ja oppilas soittaa huoltajalleen kasvatuskeskustelun yhteydessä, kertoen tapahtuneesta ja keskustelussa sovituista asioista.