Koulumme

Pöllönkankaan koulu talvinen kuva.

Koulumme perustana on vahva ja turvallinen perusopetus. Yhtenäisen perusopetuksen kouluna voimme työskennellä oppilaiden kanssa pitkäjännitteisesti ja tarjota heille turvallisen ja ehyen oppimispolun ensimmäiseltä luokalta yhdeksännelle saakka. Teemme tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa kaikissa oppilaidemme oppimiseen, kasvamiseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Vanhempaintoimikunnat tukevat kodin ja koulun yhteistyötä.

Koulumme opettajat ja oppilaat ovat aktiivisesti mukana erilaisissa toiminnoissa ja projekteissa. Kansainvälisyys ilmenee mm. Erasmus- ja Halle-projektien muodossa. Koulumme sai jo kolmannen kerran Vihreän lipun, tunnustuksena tekemästämme työstä ekologisesti kestävien arkikäytänteiden löytämiseksi ja edistämiseksi. Koulupäivää aktivoidaan Liikkuva koulu-projektin avulla.

Hyvät yhteistyöverkostot, kuten läheiset päiväkodit, lähikoulut, nuorisotoimi, alueellinen yhteistyöryhmä, aluejohtotiimi ja seurakunta, ovat kiinteä osa koulutyötämme.

Koulussamme toimii iltapäiväkerho.