Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmasta (ops) käy ilmi, miten opetus koululla järjestetään.

Opetushallitus päättää opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä vahvistamalla valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Valtakunnallisen opetussuunnitelman pohjalta jokainen opetuksen järjestäjä, kuten Oulun kaupunki, laati paikallisen perusopetuksen opetussuunnitelman.

Koulumme noudattaa Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön portaittain syksystä 2016 lähtien. Lukuvuonna 2016−2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelun aloittivat vuosiluokat 1−6. Yläkoulussa on siirrytty uuteen opetussuunnitelmaan portaittain seuraavasti 2017-2020 välisenä aikana. Perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla on ollut lukuvuodesta 2019-2020 alkaen käytössä uusi opetussuunnitelma.