Oppilaskunta ja tukioppilaat

Oppilaskunta

Koulun kaikki oppilaat ovat oppilaskunnan jäseniä. Oppilaat äänestävät keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen. Oppilaskunnat osallistuvat koulun pelisääntöjen luomiseen, sekä ovat mukana suunnittelemassa koulun perinteisiä juhlia ja teemapäiviä koulun yhteishengen luomiseksi. Oppilaskunta osallistuu lisäksi mm. ruokalan kehittämistoimintaan.

Pöllönkankaan yksikössä toimii kaksi oppilaskunnan hallitusta. 1-6 luokkien hallituksen ohjaava opettaja on Maija Junttila ja 7-9 luokkien Kaisa Vikstedt. Kuivasjärven yksikössä toimii oma oppilaskunta "Kuikka", jonka ohjaavana opettajana toimii Lasse Väisänen.

 

Tukiop­pilaat

Koulumme tukioppilastoiminta on aktiivista. Koulutetut yläluokkien oppilaat toimivat koulussa tukioppilaina sekä osallistuvat muualta kesken kouluvuotta muuttavien oppilaiden kouluun tutustuttamiseen.

Kahdeksannen luokan tukioppilaat järjestävät mm. uusille 7-luokkalaisille syksyllä liikuntatapahtuman.

Yhdeksänsien luokkien tukioppilaat ovat syksyllä mukana uusien seiskaluokkien ryhmäyttämisissä koulun alkaessa ja toimivat 7-luokkalaisten kummitukioppilaina.

MLL kouluttaa aina kevätlukukaudella seitsemäsluokkalaisista uusia tukioppilaita.

Tukioppilaat ovat järjestäneet myös erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia ja pitäneet seiskaluokille tunteja koulukiusaamisesta ja suvaitsevaisuudesta. Toimintaa on ollut myös alaluokkien puolella, esimerkiksi välituntitoiminnan merkeissä sekä apuna koulutapahtumien järjestämisessä. Oppilaskunta tekee tiivistä yhteistyötä tukioppilaiden kanssa.