Erasmus

Koulumme tekee laatuvarmistettua ja pitkäjänteistä kansainvälisyystyötä. Sen merkiksi meille on myönnetty Erasmus+ akkreditointi vuodesta 2023 alkaen. Akkreditointi, ja sen mukanaan tuoma rahoitus, mahdollistaa meille opetuksen suunnitelmallisen kehittämistyön tekemisen Euroopan laajuisesti. Tavoitteemme hankkeen aikana on digitaitojen kehittäminen, kestävän tulevaisuuden rakentaminen, hyvinvoiva ja osallistava koulu sekä ammatillisen osaamisen kehittäminen. 

Tähtäämme kansainvälisiin kohtaamisiin, niiden oppien kertomiseen, avoimuuteen sekä kokemusten ja osaamisen jakamiseen.

 Akkreditointihankkeemme edistymistä pääset seuraamaan blogistamme. Alla on linkki Ovi Eurooppaan -blogiimme.