Valinnaisaineet

Valinnaisaineiden valintaprosessi yläluokilla

1. vaihe (TAITAI-valinnaisaineen valinta)

Oppilas valitsee ensin pakollisen taide- ja taitoaineen valinnan (TAITAI) ja tälle varavalinnan ma 15.1.2024 mennessä.

  • Pakollisia taide- ja taitoaineita (TAITAI) ovat: käsityö, kuvataide, kotitalous, musiikki, liikunta.

TAITAI-valinnaisaineita opiskellaan sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla 2vvh. Valittu TAITAI-aine arvioidaan päättöarvioinnin kriteerein yhdeksännellä luokalla.

Oppilas saa tiedon toteutuvasta TAITAI-valinnaisaineesta to 18.1.2024

2. vaihe (syventävän ja soveltavan valinnaisaineen valinta)

Kun oppilas on saanut tiedon toteutuvasta TAITAI- valinnaisaineesta, hän valitsee toiselle valintalomakkeelle yhden syventävän sekä yhden soveltavan valinnaisaineen sekä niille varavalinnat ma 21.1.2024 mennessä.

  • Syventäviä valinnaisaineita ovat: B2-saksa, kotitalous, kuvataide, musiikki, liikunta(palloilu), ilmaisutaito, syventävä tekninen työ, syventävä tekstiilityö, tieto- ja viestintäteknologia (TVT)

Syventävää valinnaisainetta opiskellaan sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla 2vvh

  • Soveltavia valinnaisaineita ovat: keksijäkurssi, leivonta- ja juhlat kurssi, liikkuen luonnossa, muotoilukurssi, pop-kuoro sekä saksaa- ja ruotsia rennosti -kurssi

Soveltavaa valinnaisainetta opiskellaan vain kahdeksannella luokalla 2 vvh.

TAITAI-valinnaisaineet

Syventävät valinnaisaineet

Soveltavat valinnaisaineet