Työelämään tutustuminen

Luokkien 7 – 9 aikana oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluu työelämään tutustuminen (TET):

7lk.
Seitsemänsillä luokilla on kaksi tutustumispäivää koulun tiloissa

8lk.
Kahdeksansilla luokilla tutustumispäiviä on neljä

9lk
Yhdeksänsillä luokilla TET-jakso kestää viisi päivää.