Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja Jaana Matikainen p. 050-362 2463 työskentelee lukuvuoden aikana Pöllönkankaan koululla maanantaisin, sekä keskiviikosta perjantaihin – Kuivasjärven koululla pääosin tiistaisin. Terveydenhoitajan tavoittaa parhaiten Wilman välityksellä tai puhelimitse. Terveydenhoitajan työ koululla on pääasiassa oppilaiden hyvinvoinnin ja terveyden sekä oppimisen edistäminen ja tukeminen.  Terveydenhoitaja osallistuu myös kouluyhteisön hyvinvointityöhön ja koulun oppilashuoltoryhmiin.

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on taata oppilaalle mahdollisimman turvattu kasvu ja kehitys sekä luoda perusta aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille. Uuden kouluterveydenhuollon toimintamallin mukaisesti oppilaille tehdään laaja-alainen terveystarkastus luokilla 1, 5 ja sekä 15 -vuotiaana, jolloin oppilas saa tarkastuksen yhteydessä nuorten terveystodistuksen. Tavoitteena on, että terveydenhoitaja tapaa oppilaan joka vuosi. Lääkärintarkastukset ovat luokilla 1 ja 5, sekä 15 -vuotiaana. Toivottavaa on, että vanhemmat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan oppilaan terveystarkastuksiin koko peruskoulun ajan.

Terveydenhoitaja osallistuu säännöllisesti oppilashuoltoryhmän kokouksiin, lääkäri tarvittaessa. Kouluterveydenhoitaja osallistuu tarvittaessa vanhempainiltoihin.

Koululääkäri Saara Kuula pitää vastaanottoa Pöllönkankaalla joka toinen torstai ja Kuivasjärvellä kerran kuukaudessa tiistaisin. Lääkärintarkastuksia tehdään 1.- ja 5. –luokkien oppilaille, sekä noin 15 –vuotiaille oppilaille. Tämän 15-vuotiaan nuoren määräaikaistarkastuksen yhteydessä oppilaat saavat lääkäriltä maksutta nuorison terveystodistuksen (4 kpl), jota voi käyttää esim. ajokorttia hakiessa. Todistus on voimassa viisi (5) vuotta.

Koulupäivän aikana sattuneet tapaturmat ja sairastumistapaukset hoidetaan kouluneuvolassa mahdollisuuksien mukaan. Terveyskeskus- tai sairaalahoitoa vaativista tapauksista ilmoitetaan vanhemmille mahdollisimman pian. Sairausasioissa ensisijainen hoitopaikka on Kaijonharjun terveysasema.

Hammashuolto hoidetaan 1-9-luokilla Kaijonharjun terveysasemalla. Kutsu hammashoitolaan lähetetään oppilaalle kotiin. Perumiset on ilmoitettava hammashoitolaan etukäteen. Kiireellisissä särky- ja hammastapaturmatapauksissa voi ottaa suoraan yhteyttä hammashoitolaan. Hätätapauksissa voi mennä suoraan vastaanotolle. 

Kouluterveydenhoitaja on paikalla:

Pöllönkankaan koululla

ma, ke-to klo 8-15.30
pe 8-13.00

Kuivasjärven koululla

tiistaisin klo 8-15.30

p.050 362 2463 

Toimintaohje tapaturman sattuessa