Opetussuunnitelma ja oppiaineet

Opetussuunnitelmasta (ops) käy ilmi, miten opetus koululla järjestetään.

Opetushallitus päättää opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä vahvistamalla valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Valtakunnallisen opetussuunnitelman pohjalta jokainen opetuksen järjestäjä, kuten Oulun kaupunki, laati paikallisen perusopetuksen opetussuunnitelman.

Koulumme noudattaa Oulun kaupungin opetussuunnitelmia.

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön portaittain syksystä 2016 lähtien. Lukuvuonna 2016−2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat vuosiluokat 1−6.

Yläkoulussa siirrytään uuteen opetussuunnitelmaan portaittain seuraavasti:

7. luokka 2017−2018
8. luokka 2018−2019
9. luokka 2019−2020

Pöllönkankaan koulun opetussuunnitelma

Pöllönkankaan koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Pöllönkankaan_koulun_järjestyssäännöt

Opetushallitus OPS 2016

Oulun Kaupungin opetussuunnitelmaportaali

Pöllönkankaan koulun opetussuunnitelma

Pöllönkankaan koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Pöllönkankaan_koulun_järjestyssäännöt