Oppilaanohjaus Oppilaanohjaus

Yläluokkien opinto-ohjaaja on Outi Linnanmäki, puh. 044 703 9533.

Oppilaanohjaus on koululaisen opiskelua, uranvalintaa ja osin myös vapaa-ajantoimintaa tukevaa työtä.

Ohjaus pitää sisällään luokkatunnit (1/2 t/luokka 7. ja 8. luokilla ja yhden tunnin 9.-luokalla), henkilökohtaisen ohjauksen sekä informaatiotoiminnan vanhempien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

Oppilaiden työelämään tutustuminen on myös osa ohjausta.

Opinto-ohjaaja on tavoitettavissa koululla yleensä koulun työaikana.

Opinto-ojaukseen liittyviä vanhempainiltoja ja tapaamisia järjestetään mm. yhteisvalintaa edeltävänä ajankohtana.