Oppilaanohjaus

Opinto-ohjaaja toimii ohjauksen koordinoijana 7.-9. -luokilla. Hänen tehtävänään on oppilaiden henkilökohtainen ohjaus ja ryhmäohjaus oppimiseen, koulunkäyntiin ja oppimissuunnitelmaan liittyvissä asioissa. Tehtävään kuuluu myös oppilaiden urasuunnittelun, jatko-opintojen ja työelämään liittyvä ohjaus.

Myös vanhemmilla on mahdollisuus keskusteluun opinto-ohjaajan kanssa oppilaan opiskeluun ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Opinto-ohjaaja Outi Linnanmäki on tavoitettavissa koululla joka päivä koulun työaikoina. Puhelinnumero: 044-703 9533. Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@eduouka.fi