Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää esiopetus- ja kouluyhteisön hyvinvointia. Tavoitteena on myös oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. On tärkeää, että lapsi kokee koulun turvalliseksi ja viihtyisäksi työskentely-ympäristöksi ja saa apua ongelmatilanteissa.

Oppilashuollolla edistetään välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria ja varmistetaan kaikille tasavertainen kasvamisen ja oppimisen mahdollisuus, jota koulun arjen toimintatavat ja käytännöt tukevat. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä toimiville aikuisille ja sitä tehdään yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Rehtori vastaa oppilashuollosta koulussaan.

 

 

 

Oppilashuoltoryhmä

Koulullamme toimii koko koulun yhteinen moniammatillinen oppilashuoltoryhmä. Oppilashuoltoryhmä osallistuu monialaisesti oppilaiden hyvinvoinnin ja koulutyön tukemiseen sekä oppilashuollollisten asioiden kehittämiseen. Ryhmässä käydään tarvittaessa läpi luokissa esiin tulleet huolenaiheet. Ongelmatilanteissa luokanopettaja/luokanvalvoja voi koota moniammatillisen asiantuntijaryhmän oppilaan auttamiseksi. Oppilashuoltoryhmä pyrkii toiminnallaan ennen kaikkea ennakoimaan ja ennaltaehkäisemään ongelmia. Ennakoivan työtavan avulla on tavoite puuttua mahdollisimman aikaisin kaikenlaisiin ongelmiin. Avun ja tuen tarpeessa olevia oppilaita autetaan tiiviissä yhteistyössä huoltajien kanssa. Huoltajat ja oppilaat voivat halutessaan ottaa suoraan yhteyttä oppilashuoltoryhmän edustajiin.

Oppilashuoltoryhmään kuuluvat:

 • koulukuraattori
 • koulupsykologi
 • terveydenhoitaja
 • erityisopettajat
 • opinto-ohjaaja
 • rehtori
 • apulaisjohtaja
 • luokanvalvoja/luokanopettaja (pyydettäessä)

Kokoukseen voidaan kutsua lisäksi asiantuntijoita eri alueilta.

Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja kokouksessa sovitaan työnjaosta ja tehtävistä.

 

Koulukuraattori ja koulupsykologi

Koulukuraattorin ja koulupsykologin työn tavoitteena on edistää ja tukea oppilaan hyvinvointia, tervettä kasvua ja kehitystä sekä turvata koulunkäynnin sujuvaa etenemistä. Yhteyttä voi ottaa lapsen tai nuoren kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja yleensä koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenottaja voi olla oppilas itse, huoltaja, opettaja tai jokin muu taho.

Koulukuraattorin ja koulupsykologin tehtäviin kuuluu mm.:

 • Oppilaan kehityksessä, koulunkäynnissä, oppimisessa, psyykkisessä terveydessä tai vuorovaikutussuhteissa esiin tulevien pulmien selvittely ja arviointi sekä niiden perusteella tarvittavan tuen ja toimenpiteiden suunnittelu
 • Yksittäisen oppilaan ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä myönteisen opiskeluilmapiirin edistäminen yhteistyössä opettajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa
 • Oppilaan sekä hänen perheensä tukeminen tarvittaessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Yhteystiedot: vs. koulukuraattori Reeta Laitinen p. 040 663 2926, koulupsykologi Miia-Liina Iisakka p. 040-663 2433

Yhteyttä voi ottaa myös Wilman kautta. 

Perheneuvonta

Perheneuvontapalvelut ovat lapsia, nuoria ja heidän vanhempiaan varten ja palvelut antavat myös asiantuntija-apua esim. koululle. Perheneuvontapalveluiden tehtävänä on lasten ja nuorten terveen psyykkisen kehityksen edistäminen. Palveluita voi käyttää lapsen kehitykseen, käyttäytymiseen, kasvatukseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Perheneuvontapalvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Lähetettä ei tarvita. 

Perheneuvonnan ajanvaraus ma, ti ja to klo 10–12 p. 040 650 6014.

Soiton perusteella sinuun otetaan yhteyttä oman asuinalueesi perheneuvonnasta mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon sisällä.

Ajanvaraus perheasioiden sovitteluun tapahtuu samasta numerosta.

Lapsiperheiden palvelut Oulun Kaupungin verkkosivuilla

Perheneuvontaan voit hakea myös sähköisesti Omapalvelun kautta tai paperihakemuksella

Tunnistautuminen perheneuvonnan palveluihin

Lapsiperheiden palvelujen hakemus (pdf)

 

 

Pöllönkankaan koulun logo

2.9. alkaen oppilashuollon Walk-in aika keskiviikkoisin klo 11:45 - 12:45. Silloin voit tulla juttelemaan, esittämään mieltä askarruttavia kysymyksiä tai varata itsellesi oman ajan. Löydät meidät työhuoneistamme joka keskiviikko. Tulethan vain terveenä. Tervetuloa!

 

psykologi Miia-Liina Iisakka, puh. 0406632433

kuraattori, Reeta Laitinen, puh. 0406632926

kouluterveydenhoitaja, Jaana Matikainen, puh. 0503622463

Poissaoloihin puuttumisen malli Oulun kaupungissa