10.8.2017 Kohti uutta Pöllönkankaan koulua…

 

Pöllönkankaan ja Kuivasjärven koulut ovat olleet myllerryksen keskellä viimeiset vuodet. Kuivasjärven koulu on saanut nauttia jo reilun vuoden uusista perusparannetuista tiloista. Pöllönkankaan koulun osalta kaksi vuotta kestänyt perusparannus väistöratkaisuineen on päättynyt. Tästä kaikesta on hyvä ja kiitollinen mieli. Saamme aloittaa uuden lukuvuoden nykyaikaisissa, tämän päivän pedagogiikkaa tukevissa, uudistetuissa tiloissa. Tästä on hyvä jatkaa.

Samaan aikaan perusparannuksen kanssa olemme muuttaneet koulujemme johtamisjärjestelmää. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätöksen mukaisesti Pöllönkankaan ja Kuivasjärven koulut ovat yhdistyneet tämän lukuvuoden alusta alkaen. Olemmekin nyt kaikki Pöllönkankaan koulun oppilaita ja henkilökuntaa. Kouluumme kuuluu jatkossa Pöllönkankaan ja Kuivasjärven yksiköt. Kuivasjärven yksikössä lukuvuoden aloittaa 164 alaluokkien (1-6) oppilasta. Lisäksi siellä toimii alueellinen 1-2- luokkien pienryhmä. Pöllönkankaan yksikössä on yhteensä 496 oppilasta luokilla 1-9. Lisäksi Pöllönkankaan koululla on alueelliset pienryhmät 3-6- ja 7-9-luokkien oppilaille. Koulussamme opiskelee siis jatkossa 660 oppilasta. Uudessa johtamismallissa rehtorina jatkaa allekirjoittanut ja koulumme apulaisjohtajana Minna Lehtovaara. Lisäksi Kuivasjärven yksikössä toimii vastuuopettaja, Janne Koivukoski, joka vastaa päivittäisistä arjen asioista Kuivasjärven yksikössä. Kiinteistöjen puolesta uudistunut ja elokuun alusta yhdistynyt uusi Pöllönkankaan koulu on uuden edessä. Opetussuunnitelmatyötä on tehty viimeiset vuodet remonttien rinnalla. Tänä lukuvuonna kaikki 1-7 luokkien oppilaat opiskelevat jo uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Nyt voimme rauhassa keskittyä uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen. Siihen kuuluu luonnollisesti ja keskeisesti yhtenäisen toimintakulttuurin luominen. Siihen on hyvät lähtökohdat, sillä meillä on jo olemassa kaksi hyvin toimivaa yksikköä. Varmasti yhdessä olemme vielä vahvempia ja parempia.

Uusi opetussuunnitelma korostaa oppimisen iloa ja oppilaiden omaa aktiivista roolia. Oppilas opettelee asettamaan itselleen tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa. Tärkeää ovat myös sujuvat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen. Näitä asioita harjoittelemme edelleen tästä eteenpäin ja näin pyrimme kasvattamaan ja ohjaamaan oppilaita pärjäämään entistä paremmin omassa elämässään.

Opetussuunnitelma korostaa vuoropuhelua kodin ja koulun välillä. Varmasti opettajat ovat aktiivisesti välittäneet tietoja ja terveisiä koululta tähänkin asti, mutta jatkossa kehitys- ja arviointikeskustelujen, erilaisten opintoihin liittyvien arviointityökalujen ja muun matalan kynnyksen yhteistyön kautta toivomme koulun arjen avautuvan vielä enemmän koteihin. Samalla voimme entistä paremmin tukea lastemme ja nuortemme koulunkäyntiä ja näin välttää jo ennalta mahdollisia karikoita matkan varrella. Tärkeä ikkuna kouluun on myös koulun kotisivut. Sieltä löydätte monia tärkeitä tietoja ja samalla voitte nähdä väläyksiä koulun arjesta. Toinen tärkeä tiedotuskanava on Wilma. Seuratkaa aktiivisesti Wilmaa ja keskustelkaa kouluun liittyvistä asioista lapsenne kanssa. Iloista ja aktiivista lukuvuoden alkua kaikille!

Risto Saartoala, Pöllönkankaan koulun rehtori