Opintotuki

Lukiolainen voi hakea opintotukea, joka koostuu valtion rahoittamasta oppimateriaalilisästä, opintorahasta ja valtion takaamasta opintolainasta. Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea. Opintotuen myöntämisen perusteina ovat hakijan opintomenestys, taloudellisen tuen tarve ja vähintään 17 vuoden ikä. Oppimateriaalilisää voidaan maksaa alle 17-vuotiaalle lukiolaiselle vain, jos hän ei ole oikeutettu maksuttomaan koulutukseen. Opintorahan suuruus määräytyy opiskelijan iän, asumismuodon ja siviilisäädyn sekä vanhempien tulojen mukaan.

Opintotuki voidaan myöntää vain päätoimiselle opiskelijalle, joka suorittaa lukion enintään neljässä vuodessa. Aiheetta maksettu opintotuki peritään takaisin.

Lukiolainen voi saada koulumatkatukea, mikäli Kelan määrittelemät ehdot täyttyvät. Tukihakemuksiin tarvittavat opintoja koskevat todistukset saa kansliasta.

Lisätietoja Kelalta

Pingispeli aulassa