Tukea opiskeluun

Lukiolaisilla on oikeus saada ohjauksen ja opiskeluhuollon palveluita lukio-opintojen ajan. Opinto-ohjausta on tarjolla vielä vuosi valmistumisen jälkeen, mikäli et ole saanut opiskelupaikkaa. Ohjaus ja opiskeluhuolto kuuluvat lukiossa kaikkien työtehtäviin, mutta henkilökohtaista tukea saat halutessasi eri ammattilaisilta.

Ryhmänohjaus

Opinto-ohjaus

Erityisopetus

Lukiopsykologi ja -kuraattori

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluhuoltoryhmä

Tuutorit

Tukiopetus

Opintososiaaliset etuudet