Opiskelijakunta

Raksilan lukion opiskelijakunnan muodostavat kaikki lukiomme opiskelijat, ja sen toiminta perustuu lukiolain pykälään 33. Opiskelijakunnalla on mahdollisuus vaikuttaa koulun toimintaan ja sen kehittämiseen sekä osallistua opiskelijoita koskevien ja opiskelijoiden asemaan vaikuttavien päätösten valmisteluun. Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää opiskelijoiden ja koulun välistä yhteistyötä.

Raksilan lukion opiskelijakunta toimii opiskelijoiden edunvalvojana ja yhteistyöelimenä:
•    Edistämällä koulun viihtyvyyttä
•    Parantamalla lukio-opiskelun edellytyksiä
•    Tekemällä jäsenistöään hyödyttävää yhteistyötä koulun muiden ryhmien sekä koulun ulkopuolisten tahojen, kuten esimerkiksi kaupungin päättäjien ja Suomen Lukiolaisten Liiton, kanssa

Raksilan lukion opiskelijakunta toimii Oulun kaupungin yhteisen linjauksen mukaisesti virallisesti yhdistyksenä (Raksilan lukion opiskelijakunta ry), ja näin ollen sen toiminta perustuu myös yhdistyslakiin sekä yhdistyksen omiin sääntöihin.

Raksilan lukion opiskelijakunnan ylin päätösvalta kuuluu jäsenten eli opiskelijoiden yleiskokoukselle, joka järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa: syksyllä ja keväällä. Syksyn yleiskokouksessa valitaan ennen kokousta käytyjen vaalien perusteella opiskelijakunnan hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Kaikki Raksilan lukion opiskelijat voivat asettua ehdolle opiskelijakunnan hallitukseen.

Opiskelijakunnalla on koululla omat tilat, ja ohjaavina opettajina toimivat Juho Mikola ja Aino Lapinoja.

Opiskelijakunnan hallitus

Yleiskokousten välillä Raksilan lukion opiskelijakunnan toimintaa johtaa syksyn yleiskokouksessa valittu opiskelijakunnan hallitus, jossa eri vuosikurssit ovat tasapuolisesti edustettuina. Opiskelijakunnan hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoustaa pääsääntöisesti joka toinen viikko, järjestää lukuvuoden aikana erilaisia tapahtumia sekä tukee tarvittaessa esimerkiksi Wanhojen tanssien ja Penkkareiden järjestelyitä. Hallituksen jäsenet edustavat opiskelijakuntaa myös lukion henkilöstökokouksissa ja opiskeluhuoltoryhmässä. Toimikaudella 2024 opiskelijakunnan hallitukseen kuuluu 13 jäsentä.

Opiskelijakunnan hallituksen tehtäviin kuuluu:
•    Valmistella yleiskokouksessa käsiteltävät asiat
•    Toteuttaa yleiskokouksessa päätettyä toimintasuunnitelmaa
•    Ohjata opiskelijakunnan toimintaa jäsenistön edun mukaisesti
•    Päättää varainhankinnasta ja varainkäytöstä
•    Pitää yhteyttä rehtoreihin, opettajakuntaan, opiskeluhuoltoryhmään
•    Pitää yhteyttä tuutoreihin, muiden lukioiden opiskelijakuntien hallituksiin, kaupungin päättäjiin ja Suomen Lukiolaisten Liittoon

Opiskelijakunnan hallitus 2024:
•    Nette Kokko (puheenjohtaja)
•    Eero Kurko (1. varapuheenjohtaja)
•    Taija Väisänen (2. varapuheenjohtaja)
•    Sara Gebremedhin (taloudenhoitaja)
•    Immo Ikonen (sihteeri)
•    Eko Honkamäkilä
•    Viivi Kaijanen
•    Amelia Kukkola
•    Meeri Kynsijärvi
•    Liisa Matalamäki
•    Katri Mäläskä
•    Patrik Pääaho
•    Fanny Raappana