Opiskelun tuki

Lukiolaisilla on oikeus saada ohjauksen ja opiskeluhuollon palveluita lukio-opintojen ajan. Opinto-ohjausta on tarjolla vielä vuosi valmistumisen jälkeen, mikäli et ole saanut opiskelupaikkaa. Ohjaus ja opiskeluhuolto kuuluvat lukiossa kaikkien työtehtäviin, mutta henkilökohtaista tukea saat halutessasi eri ammattilaisilta.

Kolme opiskelijaa laskeutuu portaita alas.