AJANKOHTAISTA

Ajankohtaista

< Takaisin

Kulttuuri- ja tapahtumauutisia 2/2015

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 2017 valmistelut ovat käynnistyneet
Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Juhlavuoden teemana on Yhdessä. Ajatuksena on synnyttää valtakunnallinen koko vuoden 2017 elävä juhlavuosi. Valtioneuvoston kanslia on asettanut valtakunnallisen Suomi 100 -hankkeen koordinoimaan juhlavuoden kokonaisuutta. Juhlavuoden yleiset linjat hyväksyy laaja ja eri tahoja kattavasti edustava valtuuskunta. Valtuuskunnassa on edustettuna yli 60 suomalaisen yhteiskunnan keskeistä organisaatiota. Suomi 100 -hankkeen pääsihteerinä toimii Pekka Timonen.

Juhlavuoden ohjelman alueellista valmistelua koordinoivat maakuntien liitot yhdessä keskuskaupunkien kanssa. Juhlavuoden ideoita kerätään Pohjois-Pohjanmaan alueelta Webropol-kyselyllä. Ideoita voi käydä jättämässä jo nyt, vaikka suunnitelmat ovat vasta alustavia. Seuraava Pohjois-Pohjanmaan Suomi 100 -ideointitilaisuus järjestetään syksyllä.

Lisätietoja: Aluesuunnittelija Auli Suorsa, Pohjois-Pohjanmaan liitto, auli.suorsa @pohjois-pohjanmaa.fi, p. 050 386 844 ja vs. tapahtumapäällikkö Heli Metsäpelto, Oulun kaupunki, heli.metsapelto @ouka.fi, p.044 703 7554

Elävä ja monimuotoinen kaupunkikulttuuri - info- ja keskustelutilaisuus 31.3.2015 klo 18
Aleksinkulma, Aleksanterinkatu 9, Oulu (sisäänkäynti sisäpihan puolelta)

Tervetuloa kuuntelemaan millaisia mahdollisuuksia kaupunkikulttuurin toimijoilla on toteuttaa yhteistyöhankkeita Oulun kaupungin kanssa. Tilaisuudessa esitellään kaupunkikulttuurin toimenpideohjelman sisältö ja kerrotaan mitkä ovat elävän ja monimuotoisen kaupunkikulttuuri -salkun painopistealueet sekä käydään läpi miten yhteistyö- ja projektiesitykset etenevät. Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja.

• Tilaisuuden avaus, Risto Vuoria
• Oulun kaupungin kehittämissalkut projektimuotoiseen kehittämiseen, Sari Hyvärinen
• Kaupunkikulttuurin toimenpideohjelma, Piia Rantala-Korhonen
• Elävä ja monimuotoinen kaupunkikulttuuri -salkku, Risto Vuoria
• Yhteistyö-/projektiesitysten eteneminen käytännössä, Sari Hyvärinen
• Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen -hanke, Jaakko Jokipii
• Onko sinulla jo hankeidea tai yhteistyöehdotus?

Ilmoittautuminen perjantaihin 27.3. mennessä tästä linkistä.

Tapahtumajärjestäjien ja viranomaisten tapaaminen ma 23.3. klo 13–16
Ympäristötalon kahvila Leeta (Solistinkatu 2, 1. krs).
Oulun kaupungin tapahtumat, kumppanuudet ja kaupunkikulttuuritiimi eli tapahtumatiimi järjestää vuotuisen tapahtumajärjestäjien ja –tuottajien sekä tapahtumatoimintaan liittyvien viranomaisten info- ja keskustelutilaisuuden Oulun kesätapahtumista 2015. Tilaisuudessa käydään läpi mm. uusimmat mahdolliset lupamuutokset ja tapahtumajärjestämisen muita käytäntöjä.

  • Ajankohtaista lupa- ja viranomaisasiaa (eri viranomaistahojen puheenvuorot)
  • Tapahtumajärjestäjien puheenvuorot ja suunnitelmat kesälle2015
  • Kesän 2014 palautekeskustelu

Aluksi lupaviranomaiset kertovat ajankohtaista asiaa lupiinsa liittyen. Tapahtumajärjestäjät voivat myös varata itselleen 3-5 minuutin puheenvuoron oman tapahtumansa esittelyä varten. Ajat varataan ilmoittautumisen yhteydessä.  Puheenvuorojen jälkeen pidetään keskustelutilaisuus, jossa käydään läpi kesän 2014 kokemuksia.

Ilmoittautuminen tapaamiseen viimeistään 16.3. tästä linkistä. Kahvitarjoilun vuoksi jokaisen on ilmoittauduttava erikseen.

Lisätietoja: Tapahtumasihteeri Janita Jämsén, p. 050 361 7924, janita.jamsen@ouka.fi

Galleria 5:den näyttelyhaku kevätkaudelle 2016
Galleria5 esittelee kattavasti kansallista ja kansainvälistä kuvataidetta, sen uusimpia virtauksia ja rohkeita avauksia. Oulun ydinkeskustassa toimivaa galleriaa ylläpitää Oulun Taiteilijaseura -63 ry. Galleria5 sijaitsee kulttuuritalo Valveen kupeessa. Galleria 5 tarjoaa hyvät puitteet niin yksityisnäyttelyille kuin ryhmänäyttelyillekin.

Vapaamuotoiset näyttelyhakemukset kevätkaudelle 2016 (tammikuu-kesäkuu) pyydetään lähettämään 31.3.2015 mennessä. Hakemukseen on sisällytettävä kirjallinen kuvaus näyttelystä, 5 kappaletta kuvia/tulosteita, ansioluettelo sekä toivomus näyttelyn kestosta (3 vai 4 vk) ja ajankohdasta. Näyttelyhakemukset pyydetään toimittamaan osoitteeseen: galleria5nayttelyhaku@gmail.com tai Galleria 5/ Näyttelytoimikunta, PL 42, 90015 Oulun kaupunki

Lisätietoa: http://galleria5.artoulu.fi

Galleria Oskari Jauhiainen - uusi näyttelytila Kiiminkiin
Kiimingin Syke-talossa sijaitsevan uuden Galleria Oskari Jauhiaisen vaihtuvien näyttelyiden tila on haettavissa näyttelyiden pitoa varten. Tila on maksutta näyttelyn järjestäjien käytössä. Mahdolliset Kuvasto-maksut taiteilija maksaa itse.

Seuraava haku on elokuun loppuun mennessä. Vuoden 2015 näyttelyt on sovittu lukuun ottamatta vuoden viimeistä jaksoa 14.10. alkaen. Näyttelyhaku tapahtuu vapaamuotoisella sähköisellä hakemuksella, jossa on liitteenä/linkkinä kuvia töistä ja taiteelliseen työskentelyyn keskittyvä CV. Hakemukset lähetetään osoitteella jaana.potkonen@ouka.fi

Kiimingin kirjaston porrasvitriinin näyttelytilaa voi kysyä teija.heikkinen@ouka.fi
Galleria Oskari Jauhiainen

Taiteen edistämiskeskuksen residenssihaku 1.3.–31.3.2015
Taiteen edistämiskeskus myöntää residenssiaikoja eri taiteenalojen ammattitaiteilijoille, asiantuntijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille. Ulkomaan residenssiajat ovat apurahaan verrattavaa tukea taiteelliseen työskentelyyn ja kansainvälistymiseen. Tukeen ei sisälly erillistä residenssi- tai matka-apurahaa.

Taiteen edistämiskeskuksen Materan taiteilijaresidenssi sijaitsee Etelä-Italiassa historiallisessa Sassi di Materan kaupunginosassa, joka on Unescon maailmanperintökohde. Bussimatka Barin lentokentältä Materaan kestää reilun tunnin.

Lisätietoja: Taiteen edistämiskeskuksen residenssit

Kulttuurikummiksi
Valveen ikäihmisten kulttuuripalvelut kartoittavat vapaaehtoisia kulttuurikummeja ikäihmisten palvelutaloille ja hoivakodeille Oulussa. Toiminnalla on tarkoitus tuottaa kulttuurista hyvinvointia hoivakotien asukkaille, heidän omaisilleen ja henkilökunnalle. Kulttuurimentorina toimii Riikka Kontio.

Kulttuurikummi voi olla mikä tahansa kolmannen sektorin kulttuuritoimija, koulu tai yhdistys, jolla on kulttuurista osaamista ja halua viedä sitä ikäihmisille. Kummeiksi on innostunut nyt erityisen paljon tanssijoita, mm. tanssikoulut Cross Move Company sekä Balettikoulu Sinikello ovat ilmoittaneet halukkuutensa yhteistyöhön. Myös Hirvityöryhmä tahtoo olla mukana ja esittämässä hirvenmetsästysbalettia Haukiputaan alueen ikäihmisille. Kummipareja solmitaan koko ajan lisää ja hankkeeseen on lähdetty innolla mukaan, koska vieraileminen ikäihmisten luona koetaan usein niin kovin antoisaksi ja merkitykselliseksi.

Myös Taulutusryhmä jatkaa kiertävänä kulttuurikummina jo aiemmin aloittamaansa toimintaa vieden kuvataidenäyttelyitä hoivakoteihin ja palvelutaloihin. Lähellä-kuvataidenäyttely on esillä helmikuun Rajakylän Hoivan kolmella eri osastolla ja kuun vaihteessa näyttely siirtyy Merikotkan palvelutaloon Kaukovainiolle. Merikotkan näyttelyyn on kutsuttu myös läheisen Hiirosenkodin ja Merikotkan päiväkodin väkeä.

Ilmoittaudu kulttuurikummiksi: Kulttuurimentori Riikka Kontio, riikkakontio@icloud.com, 0504905569

Rakenteita ratkomassa -hanke selvitti taiteilijoiden työn toimintamalleja vanhustyössä
Taiteen edistämiskeskus toteutti 1.1.–30.9.2014 Rakenteita ratkomassa -selvityksen, jossa perehdyttiin kunnallisten kulttuuri- ja vanhuspalveluiden sekä taiteen ammattilaisten välisiin yhteistyöhankkeisiin. Selvityksessä kartoitettiin niin hanketyöhön liittyviä haasteita kuin sen myötä syntyneitä hyviä käytäntöjä, toiminta- ja rahoitusmallejakin.

"Rakenteita ratkomassa – Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön käytäntöjä ja toimintamalleja" -julkaisu on kokonaisuudessaan luettavissa verkosta ja mahdollista myös tulostaa tai tilata itselle. Julkaisu antaa ideoita ja ehdotuksia kulttuurisen vanhustyön kehittämiseksi ja sen vakiinnuttamiseksi.

Lisätietoja: http://www.taike.fi/web/varsinais-suomi/rakenteita_ratkomassa

Vielä ehtii mukaan Oulun Päiville!
Kaupunkifestivaali Oulun Päivät järjestetään tänä vuonna 12.6–5.7.. Oulun Päivät on tapahtumakokonaisuus, jonka yhteyteen periaatteessa kaikki voivat tarjota omia ohjelmaesityksiään. Tapahtumia voi vielä tarjota ohjelmaan jo päättyneen ennakkoilmoittautumisen jälkeenkin aina toukokuun puolelle asti. Valmiit ohjelmatiedot täytyy kuitenkin lähettää järjestelyvastaaville 24.4. mennessä, jotta ne ehtivät Oulun Päivien painettavaan ohjelmalehteen. Ohjelmakokonaisuuden koordinoinnin helpottamiseksi ennakkotietoja tapahtumista pyydetään kuitenkin hyvissä ajoin, helmi-maaliskuun aikana.

Lisätietoja: Tapahtumakoordinaattori Vesa Pynttäri, 044 703 1130, vesa.pynttari@ouka.fi
Oulun Päivät


**********
Tämä uutiskirje lähetetään myös sähköpostilla halukkaille vastaanottajille. Uusia  vastaanottajia lisätään sähköpostiryhmiin toiveiden mukaan. Jos yhteystietonne ovat muuttuneet, niin ilmoittakaa siitä meille.

Seuraava uutiskirjeemme lähetetään maaliskuun lopussa. Jos haluatte tiedottaa muille kulttuurikentän toimijoille projekteistanne, hankkeistanne, etsitte yhteistyökumppaneita, tapahtumatuottajia ym., niin ottakaa yhteyttä. Myös kohdennettu tiedottaminen esim. jonkun tietyn taiteenalan toimijoille on mahdollista.

Oulun seudun tapahtumakalenteri palvelee varsinaista tapahtumatiedottamista: http://tapahtumakalenteri.ouka.fi

Lisätietoja: Tiedottaja Marjatta Savolainen, 044 703 7552, marjatta.savolainen@ouka.fi

Jakolinkki