Hupisaarten teatteri

Hupisaarten teatterin uudisrakennus on monitoimitila, joka muotoutuu helposti eri käyttötarkoitusten mukaan. 
Hu­pi­saar­ten te­at­te­ri on arkkitehtuuriltaan ainutlaatuinen, jon­ka poh­ja­na on ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­lus­sa vuon­na 2014 toi­sek­si tul­lut eh­do­tus Ar­bo­rea. Sen te­ki­jöi­nä oli­vat Jan­ne Lauk­ka, Tuo­mas Nie­me­lä ja Ai­no Ai­ras. Koh­teen ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lus­ta vas­taa HALO Ark­ki­teh­dit.
Hupisaarten teatteri sijaitsee hienossa ja pitkät perinteet omaavassa kulttuuriympäristössä.
Ko­ko­nai­suu­teen kuu­lu­vat näyt­tä­mö, siir­ret­tä­vis­tä ele­men­teis­tä koos­tu­va 300-paik­kai­nen kat­so­mo sekä tu­ki­ra­ken­nus, jos­sa ovat la­vas­te­va­ras­to, so­si­aa­li­ti­lat ja kah­vio. Wc-ti­lat ovat ho­tel­li­ta­soa. Lisäksi Hupisaarten teatterilla on äänentoistolaitteisto ja lipunmyyntikoppi.

 

Alueelle soveltuvia tapahtumia

  • Teatteritapahtumat

  • Musiikkitapahtumat

  • Yritystapahtumat

  • Pienet yhteisölliset tapahtumat

Hupisaarten teatterin vuokraus ja tiedustelut

Tapahtuma-aluepäällikkö, isännöitsijä
Jari Leviäkangas
p. 044 703 8101, jari.leviakangas@ouka.fi

Suunnittelija Satu Kiipeli (Hupisaarten teatterin tilavaraukset)
p. 044 703 8033, satu.kiipeli@ouka.fi

Myyntivastaava Virpi Länkelä
p. 044 703 7221, virpi.lankela@ouka.fi

Tapahtumakoordinaattori Sandy Kantola
p. 040 489 0980, sandy.kantola@ouka.fi

Sijainti kartalla: Hupisaarten teatteri