Tapahtumien kehittäminen

Tapahtumien toimintaedellytysten parantaminen on tärkeä osa Oulun kaupungin tapahtumatiimin työtä. Yhteistyötä tehdään julkisten organisaatioiden ja vapaan kentän toimijaverkoston kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Tiimi järjestää Oulun alueen tapahtumaverkostolle yhteisiä tilaisuuksia, kuten tuottajien ja viranomaisten tapaamisia sekä tapahtumastartteja, joissa luodaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä keskeisten kaupunkitapahtumien ympärille.

Tapahtumat ja viriili kaupunkikulttuuri ovat keskeinen osa nykyajan eloisan kaupungin identiteettiä, ja tämän viestinviejänä tapahtumatiimi toimii aktiivisesti. Siksi tiimi on mukana monissa kehittämishankkeissa vetäjänä ja asiantuntijana.