Tapahtuman turvallisuus

Tapahtumajärjestämisessä on huomioitavat paljon asioita, jotta tapahtuma on turvallinen yleisölle. Poliisi valvoo kokoontumislain ja pelastusviranomaiset pelastuslain toteutumista. Lisäksi Tukes valvoo kuluttajaturvallisuuslain noudattamista sekä asiakkaiden ja sivullisten turvallisuutta yleisötapahtumissa.

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelman laatiminen huolella on todella tärkeää. Suunnitelma laaditaan järjestäjän näkökulmasta tapahtumassa työskenteleviä varten. Sitä ei siis tehdä viranomaisten vuoksi. Suunnitelman lähtökohtana on miettiä, miten tapahtuma järjestetään turvallisesti ja mahdollisiin vaara- ja onnettomuustilanteisiin varaudutaan.

 

Yleistä


Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma toimitetaan pelastuslaitokselle 14 vuorokautta ja poliisille viimeistään 5 vuorokautta ennen tapahtumaa. Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmaan voidaan liittää kuluttajaturvallisuuspalveluita koskevat tiedot. Vaihtoehtoisesti turvallisuusasiakirja laaditaan erikseen.

Kiinteistön oma pelastussuunnitelma ei yleensä sovellu yleisötapahtuman pelastussuunnitelmaksi. Poikkeuksena tästä ovat sellaiset tapahtumat, jotka ovat osa kiinteistön normaalia toimintaa ja jotka järjestää pääosin kiinteistön oma henkilöstö. Pelastussuunnitelmaan täytyy liittää myös liikennesuunnitelma, jos liikenteeseen tehdään merkittäviä muutoksia tapahtuman takia. 

Isojen tapahtumien on  suositeltavaa olla yhteydessä pelastusviranomaisiin jo tapahtuman suunnittelun alkuvaiheessa. Poliisii ja pelastuslaitos antavat tapahtumakohtaisia ohjeita esimerkiksi pelastusajoneuvojen ajoväylien esteettömyydestä ja siirrettävien ajoesteiden sijoittamisesta.

Yleisötapahtumat voidaan jakaa yleisön osallistumisen mukaan aktiivisiin ja passiivisiin tilaisuuksiin. Yleisö on suhteellisen passiivisessa kuulijan ja katsojan roolissa esimerkiksi musiikkikonserteissa. Liikuntatapahtumissa taas yleisö osallistuu toimintaan ja sen rooli on siten paljon aktiivisempi. Tukesin kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan painopiste on aktiivisissa yleisötilaisuuksissa, joiden riskit liittyvät pääosin osallistujien toiminnalliseen tekemiseen: alueelle saapumiseen, siellä liikkumiseen sekä sieltä poistumiseen. Myös passiivisempaa yleisöä tulee valvoa silloin, kun yleisömäärä on suuri tai tapahtuma-alueen tilat kapeat, ahtaat tai muuten haastavat ihmisten liikkumiselle.

LISÄVINKKEJÄ

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelman laatimisohjeet ja pohja
Kriisiviestinnän ohjeet
Kuluttajaturvallisuuslain velvoitteet Tukesin sivuilta

Tapahtumajärjestäjän vastuut

YHTEYSTIEDOT

Tapahtumajärjestäjän oppaan ylläpito sekä tapahtumaneuvonta

Jarkko Halunen, tuottaja, 044 703 8274, jarkko.halunen@ouka.fi

Merja Koistinen, tuottaja, 050 361 7924, merja.koistinen@businessoulu.com