Tapahtuman turvallisuus

Tapahtumajärjestämisessä on huomioitavat paljon asioita, jotta tapahtuma on turvallinen yleisölle. Poliisi valvoo kokoontumislain ja pelastusviranomaiset pelastuslain toteutumista. Lisäksi Tukes valvoo kuluttajaturvallisuuslain noudattamista sekä asiakkaiden ja sivullisten turvallisuutta yleisötapahtumissa.

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelman laatiminen huolella on todella tärkeää. Suunnitelma laaditaan järjestäjän näkökulmasta tapahtumassa työskenteleviä varten. Sitä ei siis tehdä viranomaisten vuoksi. Suunnitelman lähtökohtana on miettiä, miten tapahtuma järjestetään turvallisesti ja mahdollisiin vaara- ja onnettomuustilanteisiin varaudutaan.

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma toimitetaan pelastuslaitokselle 14 vuorokautta ja poliisille viimeistään 5 vuorokautta ennen tapahtumaa. Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmaan voidaan liittää kuluttajaturvallisuuspalveluita koskevat tiedot. Vaihtoehtoisesti turvallisuusasiakirja laaditaan erikseen.

Kiinteistön oma pelastussuunnitelma ei yleensä sovellu yleisötapahtuman pelastussuunnitelmaksi. Poikkeuksena tästä ovat sellaiset tapahtumat, jotka ovat osa kiinteistön normaalia toimintaa ja jotka järjestää pääosin kiinteistön oma henkilöstö. Pelastussuunnitelmaan täytyy liittää myös liikennesuunnitelma, jos liikenteeseen tehdään merkittäviä muutoksia tapahtuman takia. Katso lisää Luvat-osiosta.

Isojen tapahtumien on  suositeltavaa olla yhteydessä pelastusviranomaisiin jo tapahtuman suunnittelun alkuvaiheessa. Poliisii ja pelastuslaitos antavat tapahtumakohtaisia ohjeita esimerkiksi pelastusajoneuvojen ajoväylien esteettömyydestä ja siirrettävien ajoesteiden sijoittamisesta.

Yleisötapahtumat voidaan jakaa yleisön osallistumisen mukaan aktiivisiin ja passiivisiin tilaisuuksiin. Yleisö on suhteellisen passiivisessa kuulijan ja katsojan roolissa esimerkiksi musiikkikonserteissa. Liikuntatapahtumissa taas yleisö osallistuu toimintaan ja sen rooli on siten paljon aktiivisempi. Tukesin kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan painopiste on aktiivisissa yleisötilaisuuksissa, joiden riskit liittyvät pääosin osallistujien toiminnalliseen tekemiseen: alueelle saapumiseen, siellä liikkumiseen sekä sieltä poistumiseen. Myös passiivisempaa yleisöä tulee valvoa silloin, kun yleisömäärä on suuri tai tapahtuma-alueen tilat kapeat, ahtaat tai muuten haastavat ihmisten liikkumiselle.

Tapahtumajärjestäjän vastuut

1. Vastuu turvallisuudesta

Tapahtumajärjestäjä on vastuussa turvallisuudesta niin pääsymaksullisissa kuin -maksuttomissakin tapahtumissa. Järjestäjän vastuulla on myös pelastus- ja turvallisuussuunnitelman laatiminen.

2. Tarvittavat luvat ja ilmoitukset

Useimmat tapahtumat, erityisesti ulkona järjestettävät, tarvitsevat erilaisia lupia tai niistä on ilmoitettava viranomaisille. Tapahtumiin liittyviin lupakäytäntöihin voi tutustua  Luvat-osiossa.

3. Tapahtuman aluekartta

Kartan tekeminen helpottaa niin tapahtuman suunnittelua kuin turvallisuusasiakirjojen laatimistakin. Karttaan on hyvä merkitä ainakin
  • tapahtuma-alueen rajat
  • lava(t)
  • myyntipisteet
  • ravintolateltat
  • vesipisteet
  • WC:t
  • riittävän leveät (4 m) pelastustiet
  • huoltoreitit
  • opasteiden sijainnit
  • turvalaitteiden sekä pelastushenkilöiden sijainnit, ensiaputeltta ja hälytysajoneuvojen saapumispiste.

4. Myyntipisteet ja kojut


Myyntipisteet tulee sijoittaa siten, että alueella on hyvin tilaa ihmisten liikkua. Myyntipisteiden tulee olla helposti saavutettavissa huoltoreittejä ja pelastusteitä pitkin. Esimerkiksi ruuanlaittopisteessä, jossa käsitellään avotulta, on oltava sammutuspeite ja teholuokaltaan 6 kg käsisammutin. Tapahtuma-alueelle vaaditaan yleensä myös muita sammuttimia. Tavanomainen määrä on esimerkiksi yksi käsisammutin 300 neliömetriä kohti. Sammuttimien määrästä on hyvä keskustella pelastusviranomaisien kanssa.
 

5. Työntekijöiden ohjeistaminen

On äärimmäisen tärkeää, että jokainen työntekijä on perillä omista tehtävistään ja vastuualueistaan. Lisäksi jokaisella tapahtumassa työskentelevälle on hyvä jakaa turvallisuusohjeet sekä lista vastuuhenkilöiden puhelinnumeroista.

6. Talkoo- ja vastuuvakuutus

Talkootyöntekijöille hankitaan talkoovakuutus tapaturmien varalle. Vastuuvakuutus kattaa muihin kuin talkoolaisiin kohdistuvat henkilö- ja esinevahingot. Lisätietoja eri vakuutusvaihtoehdoista saat vakuutusyhtiöistä.

LISÄVINKKEJÄ

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelman laatimisohjeet
ja pohja

Kriisiviestinnän ohjeet
Kuluttajaturvallisuuslain velvoitteet

 

Turvallisen tapahtuman järjestämisestä voi lukea myös JOHDE-hankkeen julkaisusta Tapahtumaturvallisuus: tiedottaminen, turvallisuus ja kulkuväylät

Turvallisuus-ja pelastussuunnitelman laatimiseen voi käyttää myös ammattiapua, järjestyksenvalvontaa tarjoavat yritykset.

YHTEYSTIEDOT

Tapahtumajärjestäjän oppaan ylläpitäjät

Jarkko Halunen, tuottaja, 044 703 8274, jarkko.halunen@ouka.fi

Merja Koistinen, tuottaja, 050 361 7924, merja.koistinen@businessoulu.com