Tapahtuman turvallisuus

Aluerajat, pelastustiet, sammutuspeitot, liikennesuunnitelma... Tapahtumaturvallisuuteen liittyy paljon huomioitavia asioita, jotta tapahtumasta tulee turvallinen yleisölle. Pelastus- ja turvallisuussuunnitelman laatiminen huolella on todella tärkeää. Suunnitelma laatiessa on huomioitava, että se tehdään järjestäjän näkökulmasta tapahtumassa työskenteleviä varten. Sitä ei siis tehdä viranomaisia varten, vaan suunnitelman lähtökohtana on miettiä, miten tapahtuma järjestetään turvallisesti ja miten mahdollisiin vaara- ja onnettomuustilanteisiin on varauduttava.

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma toimitetaan pelastuslaitokselle tiedoksi 14 vuorokautta ja poliisille viimeistään 5 vuorokautta ennen tapahtumaa. Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmaan voidaan liittää kuluttajaturvallisuuspalveluita koskevat tiedot. Vaihtoehtoisesti turvallisuusasiakirja laaditaan erikseen.

Kiinteistön oma pelastussuunnitelma ei yleensä sovellu yleisötapahtumanpelastussuunnitelmaksi ellei tapahtuma ole kiinteistön normaalia toimintaa ja tapahtuman järjestäjänä toimi ainakin pääosin kiinteistön oma henkilöstö. Suunnitelmaan täytyy tehdä liitteeksi myös liikennesuunnitelma, jos liikenteeseen tehdään merkittäviä muutoksia tapahtuman takia. Katso lisää luvat-osiosta.

Isojen tapahtumien on  suositeltavaa on olla yhteydessä pelastusviranomaisiin jo tapahtuman suunnittelun alkuvaiheessa.


Muista nämä:

1. Vastuu turvallisuudesta
Oli kyseessä maksullinen tai pääsymaksuton tapahtuma, tapahtuman järjestäjä on vastuussa turvallisuudesta ja siihen liittyvistä asioista sekä pelastus- ja turvallissuunnitelman laatimisesta.

2. Tarvittavat luvat ja ilmoitukset
Lähes kaikki tapahtumat tarvitsevat jonkinlaisia lupia tai ilmoituksia, erityisesti ulkona järjestettävät. (Katso lisää osiosta: Luvat)

3. Tapahtuman aluekartta
Kartan tekeminen helpottaa niin itse tapahtuman suunnittelua, mutta myös turvallisuusasiakirjojen laatimista. Karttaan on hyvä merkata ainakin: tapahtuma-alueen rajat, lava(t), myyntipisteet sekä ravintolateltat, vesipisteet, WC:t, riittävän leveät pelastustiet (4m), huoltoreitit, opasteiden sijainnit, turvalaitteiden sekä pelastushenkilöiden sijainnit, ensiaputeltta sekä hälytysajoneuvojen nouto-/saapumispiste.

4. Myyntipisteet ja kojut
Myyntipisteet tulee sijoittaa siten, että niihin on helppo päästä huoltoreittejä pitkin ja että pelastustiet toteutuvat. Lisäksi ihmisille tulee jättää tilaa liikkua. Esimerkiksi: ruuanlaittopisteessä, jossa käsitellään avotulta, on oltava sammutuspeite ja teholuokaltaan 6 kg käsisammutin. Tapahtuma-alueelle vaaditaan yleensä myös muita sammuttimia. Tavanomainen määrä on esim. 1 käsisammutuin/300 m2. Sammuttimien määrästä on hyvä keskustella pelastusviranomaisien kanssa.

5. Työntekijöiden ohjeistaminen
On äärimmäisen tärkeää, että jokainen työntekijä tietää oman tehtävänsä ja vastuunsa. Lisäksi jokaisella tapahtumassa työskentelevälle on hyvä tehdä ohjeet turvallisuusasioista sekä puhelinluettelo vastuuhenkilöistä.

6. Talkoo- ja vastuuvakuutus
Talkoovakuutus hankitaan talkootyöntekijöille sattuneita tapaturmia varten. Vastuuvakuutus taas kattaa muihin kuin talkoolaisiin kohdistuvia henkilö- ja esinevahingot. Kysyy lisää vakuutusyhtiöistä eri vakuutusvaihtoehdoista.


Lue lisää turvallisen tapahtuman järjestämisestä Suurten yleisötilaisuuksien turvallisuusoppaasta. Oppaan on laatinut Jari Vuoripuro v. 2007 ja se sisältää tietoa hyvin kattavasti. Opasta ei ole päivitetty julkaisemisen jälkeen, joten osa oppaan lakiviitteistä on vanhentunut. Sisältö linjaa kuitenkin pitkälti nykylakiin. Turvallisen tapahtuman järjestämisestä voi lukea myös JOHDE-hankkeen julkaisusta Tapahtumaturvallisuus: tiedottaminen, turvallisuus ja kulkuväylät.

LISÄVINKKEJÄ LISÄVINKKEJÄ

Turvallisuus-ja pelastussuunnitelman laatimiseen voi käyttää myös ammattiapua, järjestyksenvalvontaa tarjoavat yritykset täältä.

Ohjeita ja asiakirjoja turvallisen yleisötapahtuman järjestämiseen:
Pelastus- ja turvallisuussuunnitelman laatimisohjeet
ja pohja

Ilmoitus poliisille suuresta yleisötilaisuudesta
Pelastuslaitoksen pelastus- ja turvallisuussuunnitelma
Järjestyksenvalvonta ja ensiapu
Kriisiviestinnän ohjeet

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Jarkko Halunen, tuottaja, 044 703 8274
Tapahtumajärjestäjän oppaan ylläpitäjä