Tiernan koulu, Leinonpuiston Toppilan yksikkö 2018 - 2020

Hankkeessa rakennetaan Leinonpuiston Toppilan erityisopetusyksikön uudisrakennus Terva-Toppilan koulun tontille.

Hankkeen tilasuunnittelu on toteutettu täysin käyttäjän eli Tiernan koulun ajatusten ja asiantuntemuksen mukaisesti. Lähes kaikki tilat poikkeavat tavanomaisista oppimistiloista muun muassa tilasuunnittelun, saavutettavuuden ja varustuksen osalta. Liitoskohtaan rakentuva uusi monitoimisali tulee olemaan uuden Tiernan koulun ja nykyisen koulun yhteiskäytössä. Koulujen liitoskohtaan rakennettava uusi hissi mahdollistaa Tiernan koulun oppilaille vanhan koulun toisen kerroksen opetustilojen (mm. kuvisluokka) käytön.

Suunnitelmissa alun perin olleet eritasohenkilönostimet vanhan koulun kotitalousluokkaan ja teknisen työn opetustiloihin on jätetty kustannussyistä toteutettaviksi vanhan koulun tulevan peruskorjauksen yhteydessä.

Laajennuksen jälkeen muodostuva sisäpiha rakennetaan molempien koulujen yhteiskäyttöön soveltuvaksi leikki- ja toimintapihaksi. Pihalle rakennetaan areena-pelikenttä.

Kouluverkkopäätöksen 2016 mukaisesti Terva-Toppilan koulu (Ankkuri-yksikkö) muuttuu nykyisestä yläkoulusta alakouluksi (Merikosken koulun Merituuli-yksikkö). Samaisen kouluverkkopäätöksen mukaisesti nykyisin Tuiran alakoulun yhteydessä sijainnut Leinonpuiston Tuiran yksikkö päätettiin sijoittaa  Toppilaan Terva-Toppilan koulun (Ankkuri-yksikkö, nyk. Merikosken koulun Merituuli-yksikkö) yhteyteen rakennettavaan laajennusosaan. 

 

Projektipäällikkö Eero Keränen, p. 044 703 2529