Tiernan koulu, Leinonpuiston Toppilan yksikkö 2018 - 2020

Hanke käsittää Terva-Toppilan koulun (Ankkuri-yksikkö), osoitteessa Kauppaseurantie 2, laajennettavalle tontille sijoitettavan Leinonpuiston Toppilan erityisopetusyksikön uudisrakennuksen kokonaisvastuusuunnittelun ja rakentamisen Oulun kaupungin viimeisimpien suunnitteluohjeiden (julkaistu loppuvuodesta 2016 ja alkuvuodesta 2017) mukaisesti.

 

Kouluverkkopäätöksen 2016 mukaisesti Terva-Toppilan koulu (Ankkuri-yksikkö) muuttuu nykyisestä yläkoulusta alakouluksi (Merikosken koulun Merituuli-yksikkö). Samaisen kouluverkkopäätöksen mukaisesti nykyisin Tuiran alakoulun yhteydessä sijainnut Leinonpuiston Tuiran yksikkö päätettiin sijoittaa useiden hankesuunnittelu- ja hankeselvitysvaiheiden jälkeen Tuiran tai Paulaharjun kaupunginosien sijaan Toppilaan Terva-Toppilan koulun (Ankkuri-yksikkö, nyk. Merikosken koulun Merituuli-yksikkö) yhteyteen rakennettavaan laajennusosaan. Samalla hyödynnetään mahdolliset synergiat nykyisen koulun kanssa huomioiden tarvittavat esteettömyyden vaatimukset nykyisessä koulussa.

 

Projektipäällikkö Eero Keränen, p. 044 703 2529