Palvelut

Tämän sivun sisältö:

Ateria

Hyvin suunniteltu, maistuva koulu- ja päiväkotiateria tukee lasten ja nuorten hyvinvointia ja vahvistaa terveyttä edistäviä ruokatottumuksia. Kouluruokailulla on tärkeä tehtävä kansallisen ruokakulttuurin tuntemuksen välittäjänä ja säilyttäjänä. Rauhallinen ruokahetki ja kauniisti tarjolla oleva, maukas ja monipuolinen ruoka viihtyisässä ruokasalissa kannustaa osallistumaan ruokailuun.

Ruokailu on myös oppimistilanne, jossa tutustutaan uusiin makuihin unohtamatta tuttuja perinteisiä ruokia. Kouluruokasuositukset ohjaavat reseptiikkaa, mutta myös toiveruoilla on merkitystä. Vuoropuhelu lasten ja nuorten kanssa pitää koulu- ja päiväkotiruokailun raikkaana ja ajankohtaisena huomioiden vastuullisuusteemat, kuten ruokahävikki, ilmastonmuutos ja ympäristönäkökohdat.

Kun lautaselle otetaan kaikkia aterianosia, vastaa kouluruoka noin kolmasosaa oppilaan päivittäisestä ravinnontarpeesta. 

Vanhempien ja koulun aikuisten positiivinen ruokapuhe kannustaa oppilasta osallistumaan kouluruokailuun ja maistamaan rohkeasti uusia makuja.

Koulujen ja päiväkodin ruokalistat löytyvät omalta sivultaan.

Yhteystiedot

Merja Taipaleenmäki, palveluasiantuntija, puh. 040 670 6678

Marika Liimatainen, palveluasiantuntija, puh. 040 571 8471

Puhtaus

Puhtauspalveluilla luodaan tiloihin viihtyvyyttä, hygienisyyttä, edustavuutta ja turvallisuutta. Tavoitteena on taloudellinen ja tarkoituksenmukainen puhtaustaso eri tyyppisissä siivottavissa tiloissa. Tarkoituksenmukaisen puhtaanapidon avulla säilytetään tilat ja pintamateriaalit mahdollisimman kauan hyvässä kunnossa. Siivoustarpeeseen vaikuttaa toimintojen edellyttämä puhtaustaso ja kohteen erityisvaatimukset kuten esim. erityistä hygieniaa vaativat tilat sekä tilojen käyttötarkoitus ja -aste, kiinteistön pintamateriaalit sekä sijainti. Puhtaanapidon tarkoitus on edesauttaa työturvallisuutta ja sisäilman terveellisyyttä.

Ympäristön huomioiminen ja asiakkaan osallistaminen ovat tärkeitä toimintatapojamme kohteissamme; koulu- ja päiväkotikiinteistöt, liikunta- ja kulttuuritilat, nuorisotilat ja kirjastot, toimistorakennukset ja työtilat

Yhteystiedot

Tuulia Haavisto

palveluasiantuntija, p. 044 703 2502

Virastomestarit

Virastomestari- ja turvallisuuspalvelut vastaa kiinteistöjen turvallisuuden, asiakaspalvelun ja teknisen toimivuuden palveluista. Toimintaympäristöjämme ovat oppi- ja kulttuurilaitokset sekä virastot Oulun kaupungin alueella.

Turvallisuustehtävät kattavat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidon kiinteistöissä, pelastusvalmiuksien ylläpidon, kulunvalvonta- ja valvontatekniikan käytön sekä oviohjausten hallinnan.

Asiakaspalvelutehtävissä korostuvat kiinteistön käyttäjien neuvonta ja opastustehtävät, kalustaminen, muuttojen organisoinnin avustaminen sekä erilaiset kiinteistöjen käyttäjien ja vierailijoiden palvelutehtävät sujuvan arjen varmistamiseksi.

Erilaisten kokous- ja toimistoteknisten laitteiden toimivuus ja käytön opastus sisältyvät päivittäisiin tehtäviimme.

Virastomestari on henkilö, joka vastaa kiinteistössä monista käytännön tehtävistä ja järjestelyistä. 

Yhteystiedot

Virastomestareiden yhteystiedot löytyvät koulujen ja muiden kohteiden yhteystiedoista.

Aleksi Aarnio
palveluvastaava, p.044 703 9502

Hannu Vornanen
työsuojelu- ja valmiuspäällikkö
palveluvastaava, p. 044 703 7503