Kiinteistöjen ylläpito

Oulun kaupunki omistaa satoja kiinteistöjä, joissa toimii esimerkiksi kouluja, päiväkoteja sekä kulttuuri- ja liikuntalaitoksia. Kiinteistöistä kokonaisvastuu on Tilapalveluilla.

Kiinteistöstä pidetään huolta koko sen elinkaaren ajan. Ylläpitopalveluiden tehtävänä on kaupungin kiinteistöomaisuudesta huolehtiminen sekä järjestää kiinteistöhoidon ja sisäliikunta- ja kunnossapitopalvelut.

Kiinteistömanagerit vastaavat kohteiden isännöinnistä kukin oman vastuualueensa kohteiden osalta. Tähän kuuluu muun muassa kunnossapitokorjausten suunnittelusta ja teettämisestä. Lisäksi Tilapalvelut vastaa sisäilma-asioista, energiankäytöstä ja asiantuntijatehtävistä kiinteistöissä.

Jos kiinteistössä havaitaan ongelma, siitä tehdään ilmoitus vikailmoitusjärjestelmään. Näin tieto kulkee kiinteistöhoidolle. Kiinteistönhoitaja vastaa kohteen laitteiden ja ulkoalueiden hoidosta sekä vikailmoitusten kautta tulevista korjauspyynnöistä.