Energianhallinta

Aurinkopaneelit katolla

Tilapalveluiden hallinnoimat kiinteistöt

130 000 MWh
lämmönkulutus
60 000 MWh
sähkönkulutus
20 %
uusiutuvaa sähköä
60 %
hiilidioksivapaata sähköä
5000 MWh
aurinkosähköä
Lämmitysmuoto kiinteistöissä 2023
Kaukolämpö186 kpl
Öljy10 kpl
Sähkö20 kpl
Pelletti5 kpl
Hake6 kpl
Maalämpö6 kpl 
Muu "kaukolämpö"3 kpl 
 236 kpl

Energiaseuranatajärjestelmän avulla tehdään jatkuvaa tuntidataan perustuvaa analyysiä energiankulutuksista kiinteistöissä. Kulutuspoikkeamiin reagoidaan ja selvitetään syy. 

Vuosittain kiinteistöt pyörähtävät nk. toiminnanvarmistuksessa. Kohteita on kerrallaan tietty määrä, ja ne vaihtuvat vuosittain. Toiminnanvarmistuksella pyritään nimen mukaan varmistamaan, että järjestelmät toimivat kiinteistössä kuten pitääkin, olosuhteet pysyvät hyvänä eikä energiaa kulu turhaan. 

Lähes kaikki kiinteistöt on Motivan mukaisesti energiakatselmoituja, näihin teetetään seurantakatselmuksia ja lähinnä uusiin kiinteistöihin teetetään energiakatselmuksia. Katselmuksissa havaitut parannukset on teetetään erillisinä toimenpiteinä, jos ne on katsottu tarpeen mukaisiksi. 

Oulun kaupunki on sitoutunut Kuntien energiatehokkuussopimuksen 2017–2025. Kaupunki asetti ohjeelliseksi tehostamistavoitteeksi sopimuskaudelle 10,5 % (24 926,1 MWh) vuoden 2014 energiankulutuksesta. Oulu on myös mukana myös kansainvälisessä Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksessa (Convenant of Mayors for Climate and Energy), jonka tavoitteena on vähentää kaupungin kasvihuonepäästöjä 40 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Oulun kaupungin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma ja Oulun kaupungin Kuntien energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma määrittelevät keinoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhteystiedot

Johanna Järvi, energia-asiantuntija

p. 044 703 25 36