Tervetuloa tunne- ja turvataitokasvatuksen Oulun mallin verkkosivuille!

Tervetuloa tunne- ja turvataitokasvatuksen Oulun mallin verkkosivuille. Tämä sivusto on perustettu Oulussa kehitettyjä tunne- ja turvataitokasvatuksen materiaaleja varten ja sivustolle on koottu myös muuta aiheeseen liittyvää materiaalia. Sivustolle on koottu opetusmateriaaleja, sarjakuvia, videoita, oppaita ja muuta tunne- ja turvataitokasvatusmateriaalia useilla eri kielillä. Löydät materiaalit kootusti valikosta osioista ammattilaisille ja vanhemmille. Materiaalit ovat ilmaisia ja kaikkien vapaasti käytettävissä. Tietoa tunne- ja turvataitokasvatuksesta löytyy oman otsikon alta.

Tunne- ja turvataitokasvatuksen Oulun malli on voittanut kansallisen rikoksentorjuntakilpailun 2021. Voiton myötä Oulu sai edustaa Suomea Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa ja se arvioitiin toiseksi parhaaksi toimintamalliksi 19 EU-maan joukosta. Teemana oli alaikäisiin kohdistuvan kiusaamisen ja väkivallan ehkäiseminen. Tunne- ja turvataitokasvatuksen Oulun malli pääsi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) kiusaamisen vastaisten menetelmien arviointiprosessiin. Karvi julkisti arvioinnin tiivistetyt tulokset elokuussa 2022 ja laajemmat tulokset julkaistaan myöhemmin.

Ajankohtaista

Digiarjen suosituksista perheille on nyt julkaistu ruotsin- ja englanninkieliset versiot

 

Tutustu tältä sivulta ruotsinkielisiin suosituksiin Rekommendationer för en digital vardag för familier. Tältä sivulta voit tutustua englanninkielisiin suosituksiin Recommendations for Families in the Digital Age.

Hei vanhempi ja ammattilainen! Digiarjen suositukset perheille on julkaistu. Tutustu ja ota käyttöön tästä!

Klikkaa kuvaa tai avaa tästä Digiarjen suositukset perheille (pdf)

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus arvioi ensimmäistä kertaa kiusaamisen vastaisten menetelmien toimivuutta kouluissa – Oulun tunne- ja turvataitokasvatuksen malli mukana arvioinnissa

 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä keväällä 2021 pyynnön arvioida perusopetuksessa käytössä olevia kiusaamisen vastaisia menetelmiä. Oulun tunne- ja turvataitokasvatuksen malli pääsi hakijoiden joukosta mukaan arviointiin keväällä 2022. Muut mukaan arviointiin päässeet mallit ovat Gutsy Go, K-0, KiVa Koulu -ohjelma, Sovittelu koulussa (Verso ja Resto), Tukioppilastoiminta ja Vänelevsverksamheten. Arviointi on osa opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpideohjelmaa kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi. Lue lisää arvioinnista Karvin uutisesta. Arvioinnin julkistamistilaisuuden tallenne on myös nyt nähtävissä Karvin YouTube-kanavalla. Oulun malliin voit tutustua tarkemmin nettisivuillamme.

 

Karvin arviointia Oulun tunne- ja turvataitokasvatuksen mallista

 

Karvi arvioi kiusaamisen vastaisia menetelmiä käytettävyyden, juurrutettavuuden ja tuloksellisuuden näkökulmasta.  Nyt julkaistun ensiarvioinnin perusteella: ”Oulun mallin vahvuuksina käytettävyyden näkökulmasta voidaan pitää sitä, että se on kehitetty oman alueen tarpeisiin ja vastaamaan ajankohtaisiin haasteisiin. Malli mahdollistaa myös alueellisen yhteistyön. Oulun mallilla on selkeä yhteys paikallisiin opetussuunnitelmiin, ja sen tarjoamat materiaalit ovat monipuolisia. Menetelmää kehitettäessä sen juurrutettavuutta on tuettu laajasti.”

”Haimme mukaan arviointiin, koska halusimme saada tietoa Oulun tunne- ja turvataitokasvatuksen mallin vaikuttavuudesta sekä kehittämiskohteista. Mallimme on otettu käyttöön syksyllä 2021, ja halusimme saada siitä myös ulkopuolista arviointia oman arviointityömme tueksi. Saimme paljon hyvää palautetta, ja saatu palaute vahvisti havaintojamme Oulun mallin kehittämiskohteista. Nostona voi mainita, että menetelmän juurruttamista on tärkeä tukea myös jatkossa; Oulun mallin jatkuvuus ja turvataitokasvatuksen koordinointi tulisi varmistaa myös hankekauden päättymisen jälkeen. Malli on kehitetty osana Turvallinen Oulu -hanketta ja pilotoimme tällä hetkellä mallin koordinointia hankekauden jälkeiselle ajalle. Karvin arvioinnin esiin nostamien ansioiden ja kehitysehdotusten myötä toivomme, että Oulussa jatketaan tätä lasten ja nuorten hyvinvointia tukevan sekä kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa ennaltaehkäisevän työn koordinointia ja kehittämistyötä”, kertoo Turvallinen Oulu -hankkeen projektikoordinaattori, erityisopettaja Satu-Maaria Toppinen.  

Lue lisää arvioinnin tuloksista Karvin raportista. Karvi julkaisee arvioinnin laajemmat tulokset lokakuussa 2022.

Turvataitokasvatus on lisätty myös
Oulun varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022 ja Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma on julkaistu. Julkaisun sivuilta 43-45 löydät alaluvut Kiusaamiselta ja häirinnältä suojautuminen, Turvataitokasvatus ja Tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä kehotunnekasvatus. Olemme iloisia, että tunne- ja turvataitokasvatus on nyt vielä selkeämmin Oulun varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa näkyvissä. Tutustu uuteen Oulun varhaiskasvatussuunnitelmaan (pdf). Turvataitokasvatus lisättiin vuosi sitten myös Oulun paikallisiin esiopetus- ja perusopetussuunnitelmiin.

 

Kansikuva Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022 ja Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma.

Oulun tunne- ja turvataitokasvatuksen logo.

 

Tunne- ja turvataitokasvatuksen saamat palkintotaulut.

Oulun tunne- ja turvataitokasvatuksen malli voitti vuoden 2021 Suomen rikoksentorjuntakilpailun ja sijoittui toiselle sijalle Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa (ECPA) vuonna 2021

Lue vuoden 2021 rikoksentorjuntakilpailusta

Kuvituskuva.

Turvallinen Oulu -hanke

Tunne- ja turvataitokasvatuksen Oulun malli on kehitetty Turvallinen Oulu -hankkeessa. Turvallinen Oulu -hankkeen (2019–2022) päätavoitteena on ollut ennaltaehkäistä alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Hanketta koordinoi Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut. 

Lue lisää hankkeesta:
www.ouka.fi/turvallinenoulu

 

Kysy lisää turvataitokasvatuksesta: 

Satu-Maaria Toppinen,
Tunne- ja turvataitokasvatuksen kehittäjäopettaja, p. 040 481 3497

sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Turvallinen Oulu -hankkeen, Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Oulun kaupungin logot.

Turvallinen Oulu -hankkeen loppuraportti on julkaistu

 

Turvallinen Oulu -hankkeen loppuraportti löytyy nyt nettisivuiltamme. Raportista voit lukea Turvataitokasvatuksen Oulun mallin kehittämistyöstä sekä vaikuttavuuden arvioinnista. Klikkaa kuvaa tai tätä linkkiä ja tutustu loppuraporttiin (pdf)

Turvallinen Oulu -hankkeen loppuraportti.

Verkkokurssi Oulun turvataitokasvatuksen mallista

 

Oulun turvataitokasvatuksen mallista ja lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta on julkaistu kaikille avoin ja ilmainen MOOC-tyyppinen verkkokurssi yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Kurssi on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Lue lisää kurssista klikkaamalla tätä linkkiä.
Banneri.

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/turvataitokasvatus