Ammattilaisille

Tältä sivulta löydät tunne- ja turvataitokasvatukseen liittyvää materiaalia opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille.

Tunne- ja turvataitokasvatuksen materiaaleja opetustyöhön

Tunne- ja turvataitokasvatuksen opetusmateriaalit toimivat opettajien ja muiden kasvatusalan ammattilaisten pedagogisena työvälineenä tunne- ja turvataitokasvatuksen toteuttamisessa.

Oulussa tuotetuista opetusmateriaaleista oppaat esiopetuksesta 5.–6. luokille perustuvat laajoilta osin Tunne- ja turvataitoja lapsille -oppimateriaaliin, jonka ovat kirjoittaneet Kaija Lajunen, Minna Andell ja Mirja Ylenius-Lehtonen.

OPETUS­MA­TE­RI­AALIEN JATKOKÄYTTÖ JA LISENS­SI­TIEDOT

BY-NC 4.0
Opetusmateriaalia saa kopioida, välittää, levittää ja esittää. Opetusmateriaalista saa tehdä muokattuja johdannaismateriaaleja ja sen osia saa käyttää toisten opetusmateriaalien osana. Alkuperäisen materiaalin ja johdannaisten käyttäminen kaupallisessa tarkoituksessa (esim. yrityksille suunnatut koulutukset, materiaalin jakaminen mainosrahoitteisella blogilla tai verkkosivustolla) on kielletty. Tekijöiden nimet on mainittava alkuperäisinä tekijöinä.

Elinan päiväkirjasta -sarjakuva

Materiaaleja monikulttuuriseen työhön

Tästä löydät Perhe Yhtenäiseksi -oppaan sekä monikulttuurisen vanhemmuusryhmän materiaalit. Huoltajille tarkoitettuja käännettyjä materiaaleja löydät osiosta huoltajille.

Perhe yhtenäiseksi työskentelymenetelmä

Perhe Yhtenäiseksi -työskentelymenetelmä tarjoaa ennaltaehkäisevää tukea pakolaisperheiden mahdollisiin perheen sisäisiin haasteisiin. Työskentelymenetelmän tavoitteena on vahvistaa perheen sisäistä vuorovaikutuksta, tukea vakauttavaa arkea ja lisätä perheen yhtenäisyyttä.

Avaa materiaalit tästä:

opas perhe yhtenäiseksi työskentelymenetelmästä

video perhe yhtenäiseksi työskentelymenetelmästä (avautuu Youtubeen)