Ammattilaisille

Tältä sivulta löydät tunne- ja turvataitokasvatukseen liittyvää materiaalia opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille.

 

Tunne- ja turvataitokasvatuksen materiaaleja opetustyöhön

Tunne- ja turvataitokasvatuksen opetusmateriaalit toimivat opettajien ja muiden kasvatusalan ammattilaisten pedagogisena työvälineenä tunne- ja turvataitokasvatuksen toteuttamisessa.

Oulussa tuotetuista opetusmateriaaleista oppaat esiopetuksesta 5.–6. luokille perustuvat laajoilta osin Tunne- ja turvataitoja lapsille -oppimateriaaliin, jonka ovat kirjoittaneet Kaija Lajunen, Minna Andell ja Mirja Ylenius-Lehtonen.

Elinan päiväkirjasta -sarjakuva

Materiaaleja monikulttuuriseen työhön

Tästä löydät Perhe Yhtenäiseksi -oppaan sekä monikulttuurisen vanhemmuusryhmän materiaalit. Huoltajille tarkoitettuja käännettyjä materiaaleja löydät osiosta huoltajille.

Perhe yhtenäiseksi työskentelymenetelmä

Perhe Yhtenäiseksi -työskentelymenetelmä tarjoaa ennaltaehkäisevää tukea pakolaisperheiden mahdollisiin perheen sisäisiin haasteisiin. Työskentelymenetelmän tavoitteena on vahvistaa perheen sisäistä vuorovaikutuksta, tukea vakauttavaa arkea ja lisätä perheen yhtenäisyyttä.

Avaa materiaalit tästä:

opas perhe yhtenäiseksi työskentelymenetelmästä

video perhe yhtenäiseksi työskentelymenetelmästä (avautuu Youtubeen)