Uutisia

< Takaisin

Asiakkaat antoivat työllisyyspalveluille kiitosta hyvästä palvelusta

BusinessOulun työllisyyspalvelut sai hyvää palautetta asiakaspalvelukyselyyn vastanneilta asiakkailtaan.  Kyselyllä selvitettiin, mikä työllisyyteen liittyvissä palveluissa oli asiakkaiden mielestä tärkeää sekä työnhakija-asiakkaiden kokemuksia työllisyyspalveluiden tarjoamista palveluista. Palveluiden toteutumisen osalta työllisyyspalvelut sai erinomaisen arvosanan. Suurin osa vastanneista, 82,5 % myös suosittelisi tai ehdottomasti suosittelisi työllisyyspalveluiden palveluita tuttavilleen.

Asiakkaiden mukaan työllisyyspalveluissa tärkein tekijä oli palvelun jatkuvuus saman asiantuntijan kanssa. Parhaiten taas onnistuttiin yhteydenpidossa luvatun ajan puitteissa.

Avoimissa kysymyksissä työllisyyspalvelut sai nelinkertaisen määrän kiitosta kritiikkiin verrattuna. Eniten kiitosta saivat palvelun henkilökohtaisuus sekä se, että työttömille oli tarjolla työllistymiseen tähtääviä palveluita. Henkilökohtaisessa palvelussa tärkeimmäksi tekijäksi nousi yhdessä toimiminen. Yhdessä toimiminen tarkoitti tässä yhteydessä mm. keskustelua, miettimistä, pohtimista sekä oman näkökulman avartumista työnhakuun liittyen. Lisäksi yhdessä toimimiseen liittyi vahvasti asiakkaan kohtaaminen yksilönä.

Avoimissa vastauksissa esitettiin myös kehittämisehdotuksia. Niissä toivottiin mm. vertaistuellista kohtaamispaikkaa työnhakijoille sekä selkeitä ja sujuvia toimintamalleja työllistämiseen. Lisäksi toivottiin enemmän palkkatukityöpaikkoja yrityksiin.

Asiakaspalvelukysely toteutettiin 4.–20.4.2018. Kysely lähetettiin 600:lle työllisyyspalveluiden pitkään työtä hakeneelle asiakkaalle. Kyselyyn vastasi 25,6 % eli 154 asiakasta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään jatkossa työllisyyspalveluiden kehittämistyössä.

Työllisyyspalveluiden henkilöstö kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita!

Asiakaskyselyn toteutti Oulun yliopiston kasvatustieteen maisteriopiskelija Anu Kolmonen. Kolmonen tekee myös Oulun Yliopistoon Pro Gradu -työtä pitkäaikaistyöttömien kokemuksista työllisyys- ja tukipalveluiden toimivuudesta.

Koontikuva työllisyyspalveluiden asiakaskyselystä.

Jakolinkki