Uutisia

< Takaisin

Nokian toimitiloille suunniteltu kaava tuli voimaan Linnanmaalla

Linnanmaan kaupunginosasta Nokialle varatun tontin kaava on tullut voimaan. Asemakaavassa rakentamiseen on varattu noin kymmenen hehtaarin alueet ja rakennusoikeutta on yli 70 000 kerrosalaneliömetriä.

Asemakaavalla yhdistettiin Ritaharjuntien molemmin puolin olevat toimitilatontit ja siirrettiin nykyistä Ritaharjuntietä uuden suuren tontin itäreunaan. Lisäksi kaavoitettiin lisää tonttimaata nykyisten tonttien pohjoispuolelle. Uusi suuri tontti soveltuu muodoltaan ja kooltaan nykyistä paremmin Nokia Solutions and Networks Asset Management Oy:n toimisto-, tuotekehitys- ja tuotantotilojen rakentamiseen.

Katusuunnitelmat laitetaan nähtäville niiden valmistuttua ja tavoitteena on, että katu siirretään vuoden 2022 aikana. Kadun siirron jälkeen kaupunki tekee Nokian kanssa lopullisen tonttikaupan kuuden kuukauden kuluttua kadun siirrosta.

Jakolinkki