Draivia rekryyn -hanke - Työ ja elinkeinot - Oulun kaupunki

Draivia rekryyn -hanke on päättynyt 30.9.2015. Hankkeen toimenpidekokonaisuuksien kehittämistä jatketaan seudullisessa Työllisyyspalvelut-hankkeessa.

Draivia rekryyn -hankkeen tavoitteena oli vastata toimintaympäristön ja muuttuvan taloustilanteen luomiin haasteisiin. Hankkeella tuetiin rakennemuutoksen myötä vapaana olevan osaamisen suuntaamista paremmin yritysten ja eri toimialojen tarpeita vastaavaksi, parannettiin nuorten koulutettujen työllistymistä ja selvitettiin vapaana olevan työvoiman valmiuksia ja mahdollisuuksia liikkuvuuteen.


Hanke sisälsi kolme toimintakokonaisuutta:

1.     Hankkeessa kehitettiin alueellisten toimijoiden ja viranomaisten verkostoyhteistyötä, jotta eri organisaatioiden toimet täydensivät toisiaan ja niin yrityksille kuin osaajille voitiin tarjota saumattomia palvelukokonaisuuksia.

2.     Yhteistyökumppaneiden kanssa kehitettiin joustavia koulutus- ja rekrytointimalleja, joilla voitiin avata yrityksille mahdollisuuksia nähdä työnhakijoiden osaamista sekä auttaa yrityksiä työvoiman saamisessa. Osaajille puolestaan avautui mahdollisuus näyttää kykynsä sekä päivittää osaamisensa vastaamaan yritysten tarpeita.

3.    Hankkeessa edistettiin työvoiman pohjoista liikkuvuutta. Selvitystyön kautta kartoitettiin edellytykset työvoiman pohjoiseen liikkuvuuteen ja työvoiman liikkuvuuden kannalta oleelliset käytännöt sekä rakennettiin työvoiman liikkuvuuden edistämisen verkosto ja toimintamalli.
 

Draivia rekryyn –hankkeen yhteiskumppaneina olivat mm.
BusinessOulu, Oulun kauppakamari, Pohjois- Pohjanmaan Yrittäjät ja Oulun alueen yrittäjäjärjestöt, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto ja ELY-keskus, Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto.

Työvoiman pohjoisen liikkuvuuden osalta yhteistyötä tehtiin lisäksi myös Lapin TE-toimiston ja ELY-keskuksen, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin liiton sekä Barentskeskuksen kanssa. Edelleen hankkeessa luotiin yhteistyöverkostoa Norjan ja Ruotsin vastaaviin toimijoihin sekä kohdealueiden yrityksiin.

Draivia rekryyn -hanketta rahoittivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (ESR) ja Oulun kaupunki.

Hankekortti

 

Yhteystiedot:

projektipäällikkö Mika Vierimaa
050 568 6008
mika.vierimaa(at)ouka.fi

projektisuunnittelija Outi Virtasalo
044 703 1397
outi.virtasalo(at)ouka.fi