Kesätyösetelillä reippaita työntekijöitä kesäksi

Kesätyösetelituen hakeminen

Oulun kaupunki on siirtynyt kesätyösetelituen hakemisessa sähköiseen palveluun. Palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista. Mene eAsiointi-palveluun ja palauta kesätyösetelihakemus ja liitteet sähköisesti. Sähköinen asiointi nopeuttaa hakemusten käsittelyä ja tuen maksamista. 

Huomioithan että työnantajan tulee kuulua tai hakeutua ennakkoperintärekisteriin ennen kuin kesätyösetelitukea voidaan maksaa. Ennakkoperintärekisteriin hakeutumisen jälkeen, seuraamme tiedon päivittymistä YTJ:stä. Voit halutessasi toimittaa meille eAsioinnin kautta Verohallinnon lähettämän ilmoituksen rekisteröinnin onnistumisesta jolloin kesätyösetelihakemuksen käsittely saattaa nopeutua. Lisätietoja ennakkoperintärekisteristä ja siihen hakeutumisesta.

Kesätyösetelityöntekijän palkkaaminen

Päivitetty 26.3.2020 Hyvä työnantaja, otathan huomioon mahdolliset koronavirustilanteen aiheuttamat muutokset nuoren palkkaamisessa.

Kesätyösetelillä voit palkata oululaisen 15-17-vuotiaan nuoren töihin kesäkaudella 1.5.–30.9.2020.

Tuemme työnantajaa kesätyösetelinuoren palkkakustannuksissa 320 eurolla. Tuki maksetaan jälkikäteen työnantajalle.

Kesäsetelityö kestää kaksi viikkoa ja työaika on 30 tuntia viikossa tai yhteensä 60 tuntia kesäkauden aikana. Mikäli kokonaistuntimäärä jää alle 60 tunnin, maksetaan kesätyösetelikorvaus tehtyjen tuntien mukaan.

Reilu korvaus kesätyöstä

Kesäsetelinuorelle tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa kesätyön ajalta. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, tulee kesätyöntekijälle maksaa vähintään 360 euroa (brutto) kesätyöstä. Jos nuorelle on maksettu alle 360 euron bruttopalkkaa, kesätyösetelitukea ei makseta.

Työnantajalle jää palkkakustannuksissa omavastuuosuutta. Lisäksi työnantaja maksaa lakisääteiset palkan sivukulut.

Sovithan lomakorvausten sekä lauantai- ja sunnuntaityön korvaamisesta kesätyöntekijän kanssa ennen kesätyön alkua.

Kesätyössä tulee noudattaa lakia nuorista työntekijöistä.

Kesätyöseteli on Oulun kaupunkiseudun työnantajille

Kesätyösetelillä voi työllistää yritykset ja kolmannen sektorin toimijat, jotka toimivat Oulussa, Hailuodossa, Iissä, Kempeleessä, Limingassa, Lumijoella, Muhoksella ja Tyrnävällä.

Työnantajalla tulee olla Y-tunnus. Yksityishenkilö ei voi palkata kesätyösetelituella.

Huomioithan myös että työnantajan tulee kuulua tai liittyä ennakkoperintärekisteriin ennen kuin kesätyösetelitukea voidaan maksaa.

Toimi näin

 1. Kun sopiva kesätyöntekijä on löytynyt, varmista, että hänellä on Oulun kaupungin kesätyöseteli.
 2. Sovi nuoren kanssa palkkauksesta ennen työn aloittamista. Bruttopalkan tulee olla työehtosopimuksen mukaista. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, maksa nuorelle vähintään 360 euroa. Muista myös sopia lomien ja viikonlopputyön korvaamisesta.
 3. Tee nuoren kanssa kirjallinen työsopimus, josta käy ilmi kesätyön alkamis- ja päättymispäivä, tuntimäärä sekä työtehtävät. Voit hyödyntää työsopimuslomake-mallia.
 4. Pyydä nuorelta alkuperäinen kesätyöseteli johon nuori merkitsee omat tietonsa.
 5. Kun kesätyö on päättynyt, maksa nuorelle palkka heti. Muistathan myös kirjoittaa nuorelle työtodistuksen kesätyöstä.
 6. Tarvitset tehtyjen tuntien määrän ja työsuhteen keston kesätyösetelituen hakemista varten.
 7. Kun olet maksanut nuorelle palkan, kirjaudu eAsiointi-palveluun ja toimi seuraavasti:
  • täytä kesätyösetelitukihakemus ja liitä mukaan
  • allekirjoitettu työsopimus
  • virallinen tosite palkanmaksusta, josta käy ilmi nuoren nimi, henkilötunnus, bruttopalkka ja siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset (esim. palkan sivukulut ja verotus). Voit käyttää esim. Palkka.fi-sivua palkan maksuun ja tulostaa palkkalaskelman kirjautumalla palveluun. Palkanmaksutositteeksi ei kelpaa itse tehdyt eikä käteiskuitit.
 8. Maksamme 320 euron kesätyösetelituen hakemuksen ja liitteiden perusteella. Kesätyösetelihakemus ja liitteet tulee palauttaa 31.10.2020 mennessä eAsiointi-palvelun kautta.

Mikäli kesätyösetelihakemuksen ja liitteiden palautus ei ole mahdollista eAsiointi-palvelun kautta, voit halutessasi postittaa ne osoitteeseen Byströmin Ohjaamo/Kesätyöseteli, Hallituskatu 5 a, 90100 Oulu. Paperisten kesätyösetelihakemusten käsittelyaika on noin 6 viikkoa.

Huomioithan myös, että kesätyösetelitukea ei makseta, jos kesätyöntekijälle ei ole maksettu ehtojen mukaista palkkaa, liitteet ovat puutteellisia tai niitä ei ole palautettu ajoissa. Oulun kaupunkia ei voi laskuttaa kesätyösetelisuorituksesta.

Ilmoita avoimesta kesäsetelipaikasta

 

Suostumuslomake

Pyydä nuorelta suostumus tietojen luovuttamiseen Oulun kaupungin työllisyyspalveluihin (EU:n tietosuoja-asetus). Lomaketta ei tarvitse palauttaa Oulun kaupungille.

Suostumuslomake

Oletko menossa kesätyösetelillä töihin?

Tutustu nuoren ohjeisiin.

Kysy lisää

Byströmin Ohjaamo

kesatyo(at)ouka.fi

Outi Söderman-Juvani
Palveluohjaaja
044 703 4038

outi.soderman-juvani(at)businessoulu.com

Janne Helttunen
Ohjaaja
044 703 4878
janne.helttunen(at)businessoulu.com

Rosa Heininen
Palveluasiantuntija
044 703 1649
rosa.heininen(at)businessoulu.com
 

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu
050 599 2293
bystrom(at)ouka.fi

Byströmin Ohjaamo