Kesätyösetelillä reippaita työntekijöitä kesäksi

Ohjeet työnantajalle. 1. Varmista, että nuorella on kesätyöseteli. 2. Sovi nuoren kanssa palkkauksesta ja mahdollisista korvauksista. 3. Tee nuoren kanssa työsopimus. 4. Kesätyön päätyttyä maksa palkka ja kirjoita työtodistus. 5. Merkitse tarvittavat tiedot kesätyösetelin etusivulle. 6. Pyydä nuorelta ja huoltajalta lupa tietojen luovuttamiseen suostumuslomakkeella. 7. Palauta kesätyöseteli, allekirjoitettu työsopimus ja virallinen tosite palkanmaksusta. 8. Maksamme kesätyösetelituen sinulle.

Päivitetty 26.3.2020
Hyvä työnantaja, otathan huomioon mahdolliset koronavirustilanteen aiheuttamat muutokset nuoren palkkaamisessa.

Kesätyösetelillä voit palkata oululaisen 15-17-vuotiaan nuoren töihin kesäkaudella 1.5.–30.9.2020.

Tuemme työnantajaa kesätyösetelinuoren palkkakustannuksissa 320 eurolla. Tuki maksetaan jälkikäteen työnantajalle.

Kesäsetelityö kestää kaksi viikkoa ja työaika on 30 tuntia viikossa tai yhteensä 60 tuntia kesäkauden aikana. Mikäli kokonaistuntimäärä jää alle 60 tunnin, maksetaan kesätyösetelikorvaus tehtyjen tuntien mukaan.

Reilu korvaus kesätyöstä

Kesäsetelinuorelle tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa kesätyön ajalta. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, tulee kesätyöntekijälle maksaa vähintään 360 euroa (brutto) kesätyöstä. Jos nuorelle on maksettu alle 360 euron bruttopalkkaa, kesätyösetelitukea ei makseta.

Työnantajalle jää palkkakustannuksissa omavastuuosuutta. Lisäksi työnantaja maksaa lakisääteiset palkan sivukulut.

Sovithan lomakorvausten sekä lauantai- ja sunnuntaityön korvaamisesta kesätyöntekijän kanssa ennen kesätyön alkua.

Kesätyössä tulee noudattaa lakia nuorista työntekijöistä.

Kesätyöseteli on Oulun kaupunkiseudun työnantajille

Kesätyösetelillä voi työllistää yritykset ja kolmannen sektorin toimijat, jotka toimivat Oulussa, Hailuodossa, Iissä, Kempeleessä, Limingassa, Lumijoella, Muhoksella ja Tyrnävällä.

Työnantajalla tulee olla Y-tunnus. Yksityishenkilö ei voi palkata kesätyösetelituella.

Toimi näin

 1. Kun sopiva kesätyöntekijä on löytynyt, varmista, että hänellä on Oulun kaupungin kesätyöseteli.
 2. Sovi nuoren kanssa palkkauksesta ennen työn aloittamista. Bruttopalkan tulee olla työehtosopimuksen mukaista. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, maksa nuorelle vähintään 360 euroa. Muista myös sopia lomien ja viikonlopputyön korvaamisesta.
 3. Tee nuoren kanssa työsopimus, josta käy ilmi kesätyön alkamis- ja päättymispäivä, tuntimäärä sekä työtehtävät. Tulosta työsopimuslomake
 4. Kun kesätyö on päättynyt, maksa nuorelle palkka heti. Muistathan myös kirjoittaa nuorelle työtodistuksen kesätyöstä.
 5. Merkitse tehtyjen tuntien määrä ja työsuhteen kesto kesätyösetelin etusivulle.
 6. Pyydä nuorelta ja huoltajalta suostumus tietojen luovuttamiseen Oulun kaupungin työllisyyspalveluihin (EU:n tietosuoja-asetus). Tulosta suostumuslomake. Lomaketta ei tarvitse palauttaa Oulun kaupungille.
 7. Kun olet maksanut nuorelle palkan, palauta Oulun kaupungille:
  • alkuperäinen täytetty kesätyöseteli
  • allekirjoitettu työsopimus
  • virallinen tosite palkanmaksusta, josta käy ilmi nuoren nimi, henkilötunnus, bruttopalkka ja siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset (esim. palkan sivukulut ja verotus). Voit käyttää esim. Palkka.fi-sivua palkan maksuun ja tulostaa palkkalaskelman kirjautumalla palveluun. Palkanmaksutositteeksi ei kelpaa itse tehdyt eikä käteiskuitit.
 8. Maksamme 320 euron kesätyösetelituen palautettujen dokumenttien perusteella. Kesätyöseteli ja liitteet tulee palauttaa 31.10.2020 mennessä.

Palautusosoite
Byströmin Ohjaamo/Kesätyöseteli
Hallituskatu 5 a
90100 Oulu

Huomioithan myös, että kesätyösetelikorvausta ei makseta, jos kesätyöntekijälle ei ole maksettu ehtojen mukaista palkkaa, dokumentit ovat puutteellisia tai niitä ei ole palautettu ajoissa. Oulun kaupunkia ei voi laskuttaa kesätyösetelisuorituksesta.

Huom! Oulun kaupunki on siirtymässä kesätyösetelin osalta sähköiseen asiointiin. Tiedotamme tällä sivulla kun sähköinen asiointi on käytössä.

Ilmoita avoimesta kesäsetelipaikasta

 

Suostumuslomake

Pyydä nuorelta ja hänen huoltajaltaan suostumus tietojen luovuttamiseen Oulun kaupungin työllisyyspalveluihin (EU:n tietosuoja-asetus).

Suostumuslomake

Oletko menossa kesätyösetelillä töihin?

Tutustu nuoren ohjeisiin.

Kysy lisää

Byströmin Ohjaamo

kesatyo(at)ouka.fi

Outi Söderman-Juvani
Palveluohjaaja
044 703 4038

outi.soderman-juvani(at)businessoulu.com

Janne Helttunen
Ohjaaja
044 703 4878
janne.helttunen(at)businessoulu.com

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu
050 599 2293
bystrom(at)ouka.fi

Byströmin Ohjaamo