Kesäyrittäjä

Oulun Kesäyrittäjä-kampanja on BusinessOulun ja Talous ja nuoret TAT:n yhdessä järjestämää toimintaa. Oulun kaupunki on mukana tukemassa nuoria kesäyrittäjiä 320€:n suuruisella tuella. BusinessOulun mentorit antavat opastusta ja ovat nuoren yrittäjän tukena. Lisäksi yrittäjyyden alkuinfoon kuuluvat sparrausviikot, joissa pitkän linjan yrittäjät kertovat omia kokemuksiaan ja antavat tietoa yritystoimintaan liittyvistä asioista.

Oulun Kesäyrittäjä-kampanjaan osallistuva voi saada yrityskokeiluunsa Oulun kaupungilta rahallista tukea 320€. Tuen saamiseksi, seuraavien ehtojen on täytyttävä:

  • Nuoren kotikunta on Oulu
  • Nuori on 17–24-vuotias kampanjan alkaessa
  • Nuori on opiskelija
  • Nuori ei ole hyödyntänyt Oulun kaupungin myöntämää kesätyöseteliä saman vuoden aikana (kesätyöseteli ja kesäyrittäjätuki ovat toisensa poissulkevia)
  • Nuori ei ole vastaanottanut Oulun kaupungin opiskelijoiden kesätyöharjoittelupaikkaa saman vuoden aikana (Oulun kaupungin opiskelijoille suunnattu kesätyöharjoittelu ja kesäyrittäjätuki ovat toisensa poissulkevia)
  • Nuori osallistuu sparrausviikoille sekä mentoreiden antamiin henkilökohtaisiin ohjauksiin.
  • Tukea haetaan kahdessa osassa. Ensimmäisen hakemuksen mukaan tulee liittää liiketoimintasuunnitelma ja toisen toimintaraportti.

Lue lisää Oulun Kesäyrittäjä-kampanjasta.