Kuntalisä yrityksille

Tuemme yritysten työllistämistä maksamalla kuntalisää oululaisten työttömien palkkakuluihin. Kuntalisää voivat hakea oululaisia työttömiä palkkatuella työllistävät yritykset ja elinkeinotoimintaa harjoittavat työnantajat.

Kuntalisän myöntäminen edellyttää vähintään 85 %:n työaikaa. Lisäksi työllistettävälle tulee maksaa vähintään työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, edellytyksenä on kyseiselle työlle tavanomaisen ja kohtuullisen palkan maksaminen.

Kuntalisän hakeminen

1. Palkkatukea haetaan ensin TE-toimiston kautta.

2. Palkkatukipäätöksen saatuaan yritys voi hakea Oulun kaupungin kuntalisää.

3. Alkuperäinen kuntalisähakemus toimitetaan Oulun kaupungin työllisyyspalveluihin. Lisäksi toimitetaan seuraavat todistukset:

  • kopio TE-toimiston palkkatukipäätöksestä ja työsopimuksesta
  • maksatusta varten kopiot työntekijän palkkalaskelmista 2-3 kuukauden välein

Tarvittaessa toimitetaan myös seuraavat todistukset:

  • kopio oppisopimustoimiston koulutussopimuksesta
  • tutkintotodistus oppisopimuskoulutuksesta

Alkuperäinen hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen:

Business Oulu -liikelaitos
Työllisyyspalvelut
Isokatu 4, 4. krs
90100 Oulu

Sähköposti: kuntalisa(at)ouka.fi

Ota yhteyttä!

Jos olet kiinnostunut kuntalisästä, ota yhteyttä työllisyyspalveluihin.

Yhteydenottolomake
Puhelin: 050 526 3875

Onko sinulla kysyttävää kuntalisän hakemisesta tai maksatuksesta?

Ota yhteyttä sähköpostitse:
kuntalisa(at)ouka.fi

Hakulomakkeet

Avustushakemus yritykselle kuntalisään (pdf)