Kuntalisä palkkatuella työllistäville yrityksille

BusinessOulu tukee yritysten työllistämistä erilaisin rekrytointikynnystä madaltavin taloudellisin tukimuodoin. Kriteereiden täyttyessä tukia voidaan maksaa rekrytoitavan henkilön palkkakuluihin yrityksen palkatessa oululaisia työttömiä henkilöitä. Business Oulu -liikelaitoksen johtokunta vahvistaa taloudellisten tukien myöntämisperusteet vuosittain. Työllistämisen taloudellisia tukia myönnetään vuoden 2023 talousarvion määrärahojen puitteissa.

Kuntalisän määrä ja myöntämisen perusteet

Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki, vähintään 85 %:n työaika ja että työllistettävälle maksetaan vähintään kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä. Kuntalisää myönnetään enintään 500 eur/kk, kun elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja saa työvoimaviranomaisen myöntämää palkkatukea ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena tukena. Työsuhde alkaa 1.1.–31.12.2023 välisenä aikana.

Julkisten tukien (valtion palkkatuki ja kaupungin kuntalisä) yhteenlaskettu osuus voi olla enintään 50 % palkkauskustannuksista. Jos palkattavalla henkilöllä on vamma tai sairaus, joka vaikeuttaa työllistymistä, tukien osuus voi olla enintään 75 % palkkauskustannuksista.

 

Kuntalisä enintään

Kuntalisän myöntämisen
perusteet

Kuntalisää myönnetään

 

500 €/kk

henkilö, jolle työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki on 50 % palkkauskustannuksista, tai

työntekijä on alle 30-vuotias ja suorittanut ammatillisen tutkinnon ja jolle työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatu on 30 % palkkauskustannuksista

Työaika vähintään 85 % ja palkkaus TES mukaisesti

enintään
12 kk

henkilö, jolle työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki on 40 % palkkauskustannuksista, tai

yli 50-vuotias, tai

kotoutumislain alainen työtön maahanmuuttaja

Työaika vähintään 85 % ja palkkaus TES mukaisesti

enintään
12 kk, työsuhteen kesto vähintään 8 kk

henkilö, jonka vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä

Palkkaus TES mukaisesti, työajan osalta voidaan soveltaa harkintaa

enintään
12 kk

Lisätietoja

Heli Tervamaa p. 040 358 2316

Hakulomakkeet:

Kuntalisän hakulomake yrityksille (pdf)
Suostumus tietojen luovutukseen (pdf)