Palkkatuella työllistäminen - Työ ja elinkeinot - Oulun kaupunki

Palkkatuella työllistäminen Oulun kaupungille Palkkatuella työllistäminen Oulun kaupungille

Oulun kaupunki työllistää keskimäärin 220 henkilöä kuukausittain työllisyysmäärärahoin kaupungin omiin yksiköihin. Tämä merkitsee vuositasolla yli 800 henkilön palkkaamista. Työntekijöiden valinnat tekee työ- ja elinkeinotoimisto yhdessä palkkaavan yksikön kanssa. Palkkatuella palkataan lähinnä peruspalvelutehtäviin. Nuorten työllistäminen aloitetaan aina työkokeilulla, joka toteutetaan yksilöllisen suunnitelman pohjalta 1-6 kuukauden pituisena jaksona. Jaksoa seuraavan palkallisen työllistämisjakson pituus on maksimissaan 6 kuukautta.

Palkkatuella työllistettävän henkilön tulee olla oululainen. Pääosa työllistettävistä on vaikeasti työllistyviä pitkäaikaistyöttömiä ja nuorten nuorisotakuun piiriin kuuluvia nuoria. Lisäksi palkataan jonkin verran vajaakuntoisia, maahanmuuttajia, velvoitetyöllistettäviä sekä muita erityisryhmiä, kuten akateemisesti koulutettuja.

Oppisopimuskoulutusta tuetaan myös työllisyysmäärärahoin, kun kyseessä on työttömän työnhakijan kouluttaminen. Palkkatuettu työ kohdistuu pääsääntöisesti työttömiin, jotka eivät ole olleet aikaisemmin tuetussa työssä ja joiden työkokemus on vähäinen.

Arpeetti

Arpeetti on sosiaalitoimen omaa työllistämistoimintaa ja sen kautta työllistetään pitkäaikaistyöttömiä toimeentulotuen saajia, joilla on 3 tai 5 kuukauden työssäoloehto sekä opiskelijoita, jotka eivät saa opintoetuuksia eikä heillä ole mahdollisuutta saada sosiaalista luottoa ja ovat toimeentulotuen saajia. Arpeetin työjaksot ovat 1-5 kuukautta ja työaika on 30 h/viikko. Työpaikat ovat Oulun kaupungin yksiköissä ja liikelaitoksissa.

Tietoa Oulun kaupungin palkkatukityöllistämisestä antaa:

Työllisyyden edistämisen palvelut
puh. 044-7031206

Opetusvirasto
puh. 08-558 49651

Tietoja Arpeetista antaa:


ohjaaja Outi Söderman-Juvani
puh. 044-7034038
sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi