Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on vanhuspalvelulakiin (laki 980/2012 ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva Oulun kaupunginhallituksen toimikaudekseen asettama toimielin.

Oulun vanhusneuvosto:

Oulun vanhusneuvoston tehtävä on olla aktiivinen toimija vanhuspalvelulain 11§:n 2 momentissa todetuissa asioissa ja sen lisäksi:

 • Edistää osaltaan arvokkaan vanhuuden toteutumista
 • Edistää ikääntyneiden tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen osallisuuden mahdollisuuksia
 • Vaikuttaa ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa siihen, että vanhusten liikkumisen ja asumisen tarpeet otetaan huomioon
 • Edistää palvelujen saatavuuden ja laadun yhdenvertaisuuden toteutumista
 • Edistää toiminnassaan ikääntyneiden henkistä hyvinvointia ja hiljaisen tiedon ja taitojen siirtymistä sukupolvelta toiselle, sekä sukupolvien välista vuorovaikutusta ja solidaarisuutta
 • Osallistua ikääntymispoliittisen ohjelman laadintaan ja arviointiin ja seurata ohjelman toteutumista
 • Osallistua vanhuksia koskevien sähköisten palvelujen kuntalais- ja asiakaslähtöiseen kehittämiseen (esimerkiksi lausunnot)
 • Tiedottaa aktiivisesti ikääntyneitä koskevista asioista
 • Verkottua paikallisesti ja valtakunnallisesti ikäihmisten osallisuutta, vaikuttamista sekä hyvinvointia edistävien tahojen kanssa
 • Kutsua vanhusjärjestöjen edustajat päättäminään aikoina yhteistyötilaisuuteen, jossa raportoidaan mm. vanhusneuvoston toiminnasta
 • Hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät

Vanhusneuvoston esite

Lataa vanhusneuvoston esite (pdf)

Oulun kaupungin vanhusneuvosto 

Aulikki Heinonen
puheenjohtaja
p. 045 369 1786 
aulikki.heinonen(at)saunalahti.fi

Tuula Hautamäki
sihteeri
PL 68, 90015 Oulun kaupunki
p. 044 703 1679
tuula.e.hautamaki(at)ouka.fi

Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla!

Kokousajat kevät 2018 

(kokousaikoihin voi tulla muutoksia)

Kokoukset ovat keskiviikkoisin

Ke 24.1.2018 klo 10 seminaari klo. 13

Ke 21.2.2018 klo. 12

Ke 21.3.2018 klo. 12

Ke 25.4.2018 klo. 9.00

Ke 23.5.2018 klo. 12

Ma 18.6.2018 klo. 12

 

Alustavat kokousajat syksy 2018 

Ke 22.8.2018 klo. 12

Ke 19.9.2018 klo. 12

Ke 17.10.2018 klo. 12

Ke 14.11.2018 klo. 12

Ma 17.12.2018 klo. 12

 

Vanhusneuvoston työvaliokunnan kokoukset vanhusneuvoston kokouksia edeltävällä viikolla klo 9-11.

Alustavat kokousajat syksy 2018

ke 15.8.2018

ti 11.9.2018

ma 15.10.2018

ma 5.11.2018

ma 10.12.2018