Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on vanhuspalvelulakiin (laki 980/2012 ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva Oulun kaupunginhallituksen toimikaudekseen asettama toimielin.

Neuvoston toiminnan lähtökohtana on, että ikääntyvää ihmistä arvostetaan ja että hänen elämänkokemuksensa ja asiantuntemuksensa nähdään yhteiskunnallisena voimavarana.

  • Edistää osaltaan arvokkaan vanhuuden toteutumista
  • Edistää ikääntyneiden tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen osallisuuden mahdollisuuksia. 
  • Vaikuttaa ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa siihen, että vanhusten liikkumisen ja asumisen tarpeet otetaan huomioon. 
  • Edistää palvelujen saatavuuden ja laadun yhdenvertaisuuden toteutumista.
  • Edistää sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja solidaarisuutta. 
  • Edistää tiedonsaannin saavutettavuutta ja digitalisaatiota.
  • Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä.
 
 
Lue vanhusneuvoston opintomatkasta 27.-29.5.2019:
Vanhusneuvostolla antoisa opintomatka Pohjanmaalle ja Pohjois-Ruotsiin
 

Kokousajat 2019

Syksy 

Ti  20.8.2019 klo 12.00

Ma 7.10.2019 klo 12.00

Ma 9.12.2019 klo 12.00
 

Vanhusneuvoston työvaliokunta
 

Syksy 2019

Ma 12.8.2019 klo 9.00

Ti 1.10.2019 klo 9.00

Ma 2.12.2019 klo 8.00

Oulun kaupungin vanhusneuvosto

Aulikki Heinonen
puheenjohtaja
p. 045 369 1786
aulikki.heinonen(at)saunalahti.fi

Heli Metsävirta
sihteeri
PL 68, 90015 Oulun kaupunki
p. 040 3580675
vanhusneuvosto(at)ouka.fi

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla

Vanhusneuvoston esite

Lataa vanhusneuvoston esite (pdf)

Ikääntyminen-sivusto

Vanhuspalvelulaki

Terveydenhuoltolaki