Etusivu - Vanhusneuvosto - Oulun kaupunki

Vanhusneuvosto Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on vanhuspalvelulakiin (laki 980/2012 ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva Oulun kaupunginhallituksen toimikaudekseen asettama toimielin.

Oulun vanhusneuvosto:

Oulun vanhusneuvoston tehtävä on olla aktiivinen toimija vanhuspalvelulain 11§:n 2 momentissa todetuissa asioissa ja sen lisäksi:

 • Edistää osaltaan arvokkaan vanhuuden toteutumista
 • Edistää ikääntyneiden tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen osallisuuden mahdollisuuksia
 • Vaikuttaa ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa siihen, että vanhusten liikkumisen ja asumisen tarpeet otetaan huomioon
 • Edistää palvelujen saatavuuden ja laadun yhdenvertaisuuden toteutumista
 • Edistää toiminnassaan ikääntyneiden henkistä hyvinvointia ja hiljaisen tiedon ja taitojen siirtymistä sukupolvelta toiselle, sekä sukupolvien välista vuorovaikutusta ja solidaarisuutta
 • Osallistua ikääntymispoliittisen ohjelman laadintaan ja arviointiin ja seurata ohjelman toteutumista
 • Osallistua vanhuksia koskevien sähköisten palvelujen kuntalais- ja asiakaslähtöiseen kehittämiseen (esimerkiksi lausunnot)
 • Tiedottaa aktiivisesti ikääntyneitä koskevista asioista
 • Verkottua paikallisesti ja valtakunnallisesti ikäihmisten osallisuutta, vaikuttamista sekä hyvinvointia edistävien tahojen kanssa
 • Kutsua vanhusjärjestöjen edustajat päättäminään aikoina yhteistyötilaisuuteen, jossa raportoidaan mm. vanhusneuvoston toiminnasta
 • Hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät

Vanhusneuvoston esite

Lataa vanhusneuvoston esite (pdf)

Oulun kaupungin vanhusneuvosto

Jorma Inkamo
vanhusneuvoston sihteeri
PL 68, 90015 Oulun kaupunki, Torikatu 23, 3. krs.
90015 Oulun kaupunki
p. 0400 586 036
jorma.inkamo(at)ouka.fi

Syyskauden kokousajat (Aikoihin voi tulla muutoksia)

Kaupunginhallitus nimeää 20.06.2017 kauden 2017-2021 uuden vanhusneuvoston.

Neuvoston kokousajat avoinna, ilmoitetaan myöhemmin.