Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2014 1 Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio

Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 

 

Aika:                            Torstaina 23.1.2014 kello 18.00                           

 

Paikka:                         Kiimingin virastotalon alakerran kahvio

 

Läsnä:                          Veijonen Pertti, puheenjohtaja

                                   Toropainen Mairit, varapuheenjohtaja, SPR Kiiminki

                                   Korhonen Leena, Kiimingin eläkeläiset ry

                                   Heikkinen Timo, Kiimingin eläkeläiset ry

                                   Niemelä Heikki, Kiimingin eläkeläiset ry

                                   Kuosmanen Elina, MLL Kiiminki

                                   Jurvakainen Heino. Eläkeliiton Kiimingin yhdistys ry

                                   Viramo Juha, Kiiminki-Seura ry

                                   Matilainen Seppo, Kiiminki-Seura ry

                                   Pekkarinen Olli, Tervajärven-Kotajärven-Alajärven kyläyhdistys ry

                                   Selin Päivi, SPR Kiiminki

                                   Heikkinen Teija, kirjasto

                                   Ohenoja Ester, Kiiminkien luonnonsuojeluyhdistys ry

                                   Polvi Maria, Kiiminki-Seura ry

                                   Polvi Raimo, Kiiminki-Seura ry

                                   Laitala Sirpa, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta, Ouka

 

1.    Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2.    Yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2014.

Puheenjohtajaksi valittiin Pertti Veijonen ja varapuheenjohtajaksi Mairit Toropainen.

3.    Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4.    Edellisen kokouksen muistio.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. Muistio löytyy osoitteesta:
http://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/muistiot-kiiminki

5.    Toimintaraha vuodelle 2014.
Käytiin vilkasta keskustelua toimintarahan myöntämisehdotuksesta. Toimintarahan jaosta päättää esityksen pohjalta lähidemokratiatoimikunta 19.2.2014 pidettävässä kokouksessa. Kiimingin yhteistyöryhmän esitykseen jätti eriävän mielipiteen Leena Korhonen Kiimingin eläkeläiset ry:stä.

Yhteistyöryhmän toimintarahaesityksen mukaan toimintarahaa pyritään saamaan alueelle mahdollisimman monelle toimijalle. Yhteistyöryhmä katsoi, että toimijoille, jotka eivät voi muihin hakuihin osallistua, myönnetään tästä hausta ja, että eläkeläisyhdistyksillä ja muilla hyvinvointiin liittyvillä yhdistyksillä on mahdollisuus hakea toimintarahaa Hyvinvointipalvelujen puolelta. Kiimingin Eläkeläiset ry:n, Eläkeliiton Kiimingin yhdistyksen, Kiimingin Vanhustentaloyhdistyksen ja Kiimingin Kehitysvammaisten tuki ry:n osalta hakemukset on toimitettu edelleen hyvinvointipalveluihin.

6.    Toimintasuunnitelma vuodelle 2014.

 Edellisen kokouksen muistioon on kirjattu seuraavaa toimintasuunnitelmasta:

"Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmälle tehdään vuodelle 2014 toimintasuunnitelma,    johon kirjataan muutama asukkaiden ja toimijoiden tärkeimmäksi katsoma asia, joiden ympärille tulevat yhteistyöryhmän kokoukset järjestetään.
Keskustelussa nousi esille seuraavat teemat / aiheet:
1. Oulu10-palvelujen esittely (+hyvinvointikeskuksen esittely).
2. Yleinen liikunta-aktivointi. Asukkaita askarruttavat monenlaiset asiat, kuten: mitä erilaisia liikuntamahdollisuuksia kaupunki tarjoaa ja missä, mitä maksaa kullekin ja miten saa lippuja. Kiimingissä tärkeitä aiheeseen liittyviä asioita ovat ainakin hiihtolatu Honkimaalle, uimahalli sekä ilmaiset jäähallivuorot lapsille ja nuorille. Toisella kertaa voisi järjestää esittelyn, mitä erilaiset urheiluseurat ja Oulu-opisto tarjoavat.
3. Tiet, kadut ja liikkuminen. Kiiminginkin alueella on useita paikkoja, joihin tarvittaisiin kevyenliikenteenväyliä ja alikulkuja turvallisen liikkumisen lisäämiseksi. Lisäksi oikein sijoitellut kevyenliikenteenväylät ja linja-autopysäkit toisivat kaupungille säästöjä koulukuljetuksista. Teiden auraukset, teissä olevat kuopat, teiden suolaus ja miten kokonaisuus toimii ja kuka vastaa mistäkin herättävät myös kysymyksiä."


Lisäksi toimintasuunnitelmaan lisätään Kiimingin kirjaston palveluiden esittely. Kirjastossa järjestetään Seniorisurffit (opastusta tietokoneen käyttöön ikäihmisille). Päivän järjestää Kiimingin kirjasto ja siitä tiedotetaan mahdollisimman laajasti.

Oheisena ilmoitus Peter von Baghin "Muisteja" – elokuvan esitystilaisuuteen, joka on Kiimingin kirjaston Syke-auditoriossa keskiviikkona 29.1. kello 12.00. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ilmoitusta saa levittää eteenpäin ja laittaa esille ilmoitustauluille.

Seuraavaan yhteistyöryhmän kokoukseen pyydetään Oulu 10-palveluiden ja Kiimingin hyvinvointikeskuksen ja kirjaston esittely. Vielä ei ole tullut vastauksia
esittelijöiltä, pääsevätkö he osallistumaan.

Oulu raadit järjestetään helmi-maaliskuussa 2014. Aiheiksi raateihin on  ehdotettu lasten ja nuorten palveluita kokonaisuudessaan. Mukana olisivat sivistys- ja kulttuuripalvelujen sekä hyvinvointipalvelujen virkamiehet sekä lautakuntien puheenjohtajat ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riikka Moilanen. Raatien aikataulut päätetään 5.2. olevassa suunnittelutyöryhmän kokouksessa.

7.    Muut asiat

 Mikä tekee alueestasi hyvän elää ja asua?

Nyt on mahdollisuus vaikuttaa palveluiden suunnitteluun. Mielipiteet kootaan       päättäjille huhtikuussa alkavaan talousarviovalmisteluun.

Pari vastausta tulikin jo kokouksessa. Vastatkaa ystävällisesti sihteerin sähköpostiosoitteeseen. Vastaukset menevät nimettöminä eteenpäin. Vastaukset 1.3.2014 mennessä, kiitos.

8.    Seuraava kokous.
Seuraava kokous on keskiviikkona 12.3.2014 kello 18.00 Kiimingin virastotalon valtuustosalissa. Aiheena Oulu 10-palveluiden, kirjaston palveluiden ja hyvinvointikeskuksen esittely.

          9.    Kokouksen päättäminen
        Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.45

Jakolinkki