Muistiot

< Takaisin

2014-2 Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 

Aika:             Maanantaina 10.3.2014 klo 17

Paikka:         Asukastupa Alvarissa, osoitteessa     sihtikuja 2

 

Läsnä:          Marjukka Pirinen             yhteistyöryhmän puheenjohtaja

                      Risto Salo                         alueen asukas

                      Martti Laatikainen            alueen asukas

                      Kari Lunnas                     kulttuurivoimala ry

                      Pirjo Roponen-Lunnas  kulttuurivoimala ry

                      Anne Kippola                   kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori/sihteeri

 

 

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Marjukka Pirinen avaa kokouksen klo 17.16.

 

  1. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Vuoden 2014 toimintarahahakemusten käsittely

Lähidemokratiatoimikunta on käsitellyt yhteistyöryhmien ehdotukset toimintarahojen jakamiseksi kokouksessaan 19.2. Toimikunta hyväksyi Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän ehdotuksen rahojen jakamiseksi sellaisenaan. Toimintarahaa hakeneille on ilmoitettu lähidemokratiatoimikunnan päätös. Valitusaika päätöksestä on kaksi viikkoa ja se päättyy ensi viikolla. Jos valituksia ei tule, laitetaan rahat maksuun ensi viikolla.

 

Jos toimija on saanut toimintarahaa useampaan toimintaan, maksetaan ne hakijan tilille yhdellä kertaa. Hakija itse vastaa siitä, että rahat käytetään haettuun toimintaan. Toiminnan toteuduttua siitä täytetään raportointilomake.

 

Koskelan yhteistyöryhmältä haettiin rahaa ainakin yhteen talviseen tapahtumaan. Jos tätä ei pystytä järjestämään, voi hakija sopia koordinaattorin kanssa uudesta käyttötarkoituksesta. Tapahtuman tulee kuitenkin olla tarkoitettu samalle kohderyhmälle ja tukea samoja tavoitteita, kun alkuperäisesti haetun tapahtuman.

 

 

Oulun kaupungin hyvinvointikertomus

Mikä tekee alueestasi hyvän elää ja asua?

Tule kertomaan mielipiteesi; mielipiteelläsi on merkitystä palveluiden suunnitteluun.

Koosteet keskusteluista viedään päättäjille huhtikuussa alkavaan talousarviovalmisteluun.

Oulun kaupunki haluaa kysyä kuntalaisiltaan mikä tekee heidän elämästään hyvää ja mikä edesauttaa hyvinvointia. Kuntalaisten kannanotot menevät talousarvion valmisteluun virkamiesten kautta. Eri kuntalaisia edustavien ryhmien ja yksittäisten kuntalaisten  koottu ja analysoidut kannanotot toimitetaan huhtikuun alussa oleviin apulaiskaupunginjohtajan seminaareihin.

Kokouksessa voi täyttää nimettömänä kyselylomakkeen, jossa kysytään:

-Mikä tekee alueestasi hyvän elää ja asua?

-Mihin asioihin olet tyytyväinen omassa elämäntilanteessa?

-Millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä arjen sujumisen kannalta?

-Mitä tarvittaisiin, jotta olisit tyytyväinen elämäntilanteeseesi?

 

 

Muut asiat

 

Siilon pihalle suunnitellaan skeittiramppeja. Ollaan huolissaan, että aiheuttaako rampit meteliä lähellä asujille. Skeittirampit on tarkoitus rakentaa sellaisista materiaaleista (mm. betoni), että meteliä aiheutuu vähemmän.

 

Lämpövoimalaitoksen laajennussuunnitelma on nähtävillä.

Kulttuurivoimala ja Hietasaari-Toppilansaari asukasyhdistys järjestää asukasillan tähän asiaan liittyen 24.3. klo 18. Paikka on vielä avoinna. Tilaisuudessa on kertomassa voimalaitoshankkeesta Oulun energialta Jukka Salovaara.

 

Alueen asukkaat toivoisivat marjatyrni istutuksia ulkoilualueen lännensuuntaiselle rannalle. Tästä tehdään aloite. Pyydetään yhteistyötä suunnitteluun yhteistyöryhmän kanssa.

Penkit puuttuvat rannalta, jotka luvattiin aloitteen vastauksessa. Penkkejä haluttaisiin myös grillauspaikalle.

 

Ulkoilualueen käytöstä on aina välillä ongelmia. Kilpailujen aikana heitetään edelleen lammen yli ja kävelyväylillä. Tämän takia kaikki käyttäjät eivät uskalla käyttää aluetta. Ollaan tästäkin asiasta yhteydessä viherpalveluihin.

 

Oulun raadit käynnistyvät jälleen ensi viikolla. Aiheena on Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut. Päiväkoti, koulu, nuorisotalo, kirjasto, kulttuuri- ja liikuntapaikat –Millaisia ovat tulevaisuuden palvelut?

Raadit ovat keskustelutilaisuuksia, joissa oululaiset pääsevät vaikuttamaan kaupungin palveluihin Raateja järjestetään maaliskuun aikana neljä kappaletta. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen ja kysymyksiin ovat vastaamassa sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä sekä muita asiantuntijoita.

 

Oulun raatien ajat ja paikat:

 

18.3 klo 18-12 Jääli, Laivakankaan koulu, aularuokala, os Laivakankaantie 10

 

19.3 klo 18-20 Oulunsalo, kauppakeskus Kapteeni, ravintola-kahvila Priima, os. Karhuojantie 2. Tähän tilaisuuteen saatavilla lastenhoito 3-8 vuotiaille Oulunsalon kirjastolla. Hoidosta vastaavat MLL:n koulutetut lastenhoitajat. Ilmoita lapsesi tilaisuuden ajaksi hoitoon 17.3 mennessä Rita Iivarille, rita.iivari@ouka.fi

 

25.3 klo 18-20 Kellon koulukeskus, ruokasali, os. Kylätie 6

 

26.3 klo 18-20 Kaupungintalo, valtuustosali, os. Kirkkokatu 2 a. Tilaisuudessa viittomakielentulkkaus ja induktiosilmukka.

 

Toppilan toukokuuta vietetään toukokuussa. Ohjelmassa tulee olemaan paljon tapahtumia alueella, joista tiedotetaan lähempänä.

 

Koskelan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous

Sovitaan seuraava yhteistyöryhmän kokous tarvittaessa toukokuussa. Anne ilmoittaa tarkemman ajankohdan.

Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään klo 18.25

Jakolinkki