Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa

Kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista Oulussa ohjaa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma.

Yhteinen tavoitteemme on Oulu, jossa jokainen kuuluu. Tähän tavoitteeseen pyrimme kaikkien oululaisten, palvelujen sekä poliittisten päättäjien yhdessä tekemisellä. Tavoite on haastava ja sen toteuttamiseen tarvitaan perinteisiä sekä myös aivan uudenlaisia menetelmiä ja toimintatapoja.

Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa -asiakirja linjaa kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen osana kunnan toimintaa - toiminnan keskeiset periaatteet sekä alueellisen toimintamallin. Ihmiset luovat ajatuksillaan, toimillaan ja yhdessä tekemisellä ohjelmalle sisällön.

Tutustu!

Osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma