2a Hartaanselkä

Katiskat katiskapyynti on sallittu enintään 10 katiskalla kalastajaa kohden. Katiskapyynti on sallittua vain sulan veden aikaan.

Koukkupyynti yhdelle kalastajalle sallitaan enintään 20 koukkua. Koukkupyynti sallitaan vain jääpeitteen aikana. Iskukoukkujen käyttö on kielletty.

Talvinen täkyonginta eli ismetkalastus on sallittu Oulun kaupungin uisteluluvalla enintään kahdella vavalla.

Uistelu ja heitto-onginta on sallittu 15 vuotta täyttäneille vain kaupungin luvalla. Alle 15 vuotiaat eivät tarvitse kaupungin lupaa. Uistelu on sallittua veneestä enintään 4 vavalla ja rannalta korkeintaan kahdella vavalla.

Lohta ja taimenta saa kalastaa vieheellä kalastusasetuksesta poiketen syyskuun ajan sekä marraskuun 1. päivästä alkaen marraskuun loppuun.

Pilkkiminen ja onkiminen on kalastuslain mukaisesti ilmaista, mutta vain yhdellä vavalla.

Kuoreen lippoaminen rannalta sallitaan 1. - 15.5. vuosittain Merijalin rannassa. Lippoamisalue kalastusalue on merkitty liitekarttaan vihreällä viivalla. Kuoreen lippoamiseen tarvitaan Oulun kaupungin uistelulupa.

Kiellot ja rajoitukset

Lyijyisten heittopainojen käyttö on kielletty.

Rannalta kalastavan on väistettävä venekalastajaa. Venekalastajan on herrasmiesmäisesti toimittava siten, ettei hän tarpeettomasti häiritse rannaltakalastajia. Rannalta kalastaminen on kielletty Merijalin rannassa betonikulman yläpuolella kaiteen kohdalla.

Merijalin rannassa veneluiskan yläpuolella saa heittää punttia tai muuta viehettä korkeintaan puoleen jokeen saakka. Samoin Kuusisaaren rannasta Merijalin rantaa kohti heitettäessä heiton pituuden on oltava alle puolen joen mittainen. Veneluiskan alavirran puolella ei ole rajoitettu heiton pituutta kunhan heitto ei suuntaudu Kuusisaarta kohti. Toista henkilöä kohti suunnatut heitot on kielletty. Lyijypainojen käyttö on kielletty. Spinfluga- ja ootto-onkikalastuksessa on koukun oltava kokoa 6 tai pienempi.

Alueella on kaikki kalastus kiellettyä 1.10. - 1.11. klo 12.00, lukuun ottamatta vaellussiian lippoamista velvoiteistutusten mädinhankintaan.

Lohen alamitta on 60 cm. Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu. Rasvaeväleikatun taimenen alamitta on 50 cm. Harjus on rauhoitettu 1.4-31.5. Kuhan alamitta on 42 cm. Harjuksen alamitta on 35 cm. Siian kalastuksessa on saalisrajoitus enintään 10 kpl kalastajaa kohti päivässä. Mäskääminen on kielletty. Vapaa-ajan kalastuksessa saalisrajoitus on enintään 2 lohta ja 2 taimenta kalastajaa kohti vuorokaudessa.

 

Kalastusalue Karttatiellä

Kalastusluvat voi ostaa kalapassi-linkin kautta

Oulun kaupungin kalastuslupia voi ostaa www.kalapassi.fi -sivustolta. Palvelua ylläpitää Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry. Oulun kaupungin kalastuslupiin lisätään 1,50 €/ostotapahtuma, joka on palvelun tuottajan perimä maksu ohjelman ylläpidosta.

Kalastuslupia voi ostaa myös seuraavista Oulun kaupungin asiointipisteistä: Oulu10, Haukipudas ja Oulunsalo. Myös palvelupisteitä ostetut kalastusluvat tallennetaan www.kalapassi.fi -sivustolle, tästä johtuen kalastuslupamaksuihin lisätään 1,50 € palvelumaksu.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Metsätalousinsinööri
    Juho Kuukasjärvi
    work 044 703 2383
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.