2C Hartaanselän erikoiskalastusalue

Kuva vedestä.

Uistelu ja heitto-onginta on sallittu 15 vuotta täyttäneille vain kaupungin luvalla. Alle 15 vuotiaat eivät tarvitse kaupungin lupaa. Uistelu on sallittua veneestä enintään 4 vavalla ja rannalta korkeintaan yhdellä vavalla.

Vuorottelupäivät

Vuorottelupäivät ovat voimassa vuosittain 15.6–30.9 välisenä aikana. Rannaltakalastusvuoro alkaa aina jokaisen kuukauden parittomana päivänä klo 21.00 ja päättyy seuraavana vuorokautena klo 21.00. Tällöin saa rannalta onkia, heittää uistinta ja punttia. Venepaikan omistajat voivat lähteä ja tulla paikalleen tällöin normaalisti, mutta eivät voi kalastaa 2c-alueella.

Venekalastusvuoro alkaa aina parillisena päivänä klo 21.00 ja päättyy seuraavana vuorokautena klo. 21.00. Venekalastuspäivänä ei saa harjoittaa muuta rantakalastusta kuin ongintaa. Veneilyssä on tällä alueella ankkurointikielto vuorottelupäivien voimassaolon ajan.

Toivoniemennokalla saa vain onkia ja kalastaa perinteisillä perhokalastusvälineillä. Kuusisaaressa laiturien ylävirran puolella saa kalastaa vain perinteisin perhokalastusvälinen.

Spinflugakalastusalue on Merijalinrannassa betonin kulmalta alavirtaan päin viimeiseen viralliseen venepaikkaan asti. Betonin kulmasta ylävirtaan Merijalin rannassa on rannaltakalastus kielletty.

Merijalin rannassa veneluiskan yläpuolella saa heittää punttia tai muuta viehettä korkeintaan puoleen jokeen asti. Veneluiskan alavirran puolella ei ole rajoitettu heiton pituutta, kunhan heitto ei suuntaudu Kuusisaarta kohti. Toista henkilöä kohti suunnatut heitot on kielletty. Lyijypainojen käyttö on kielletty.   Spinflugakalastuksessa sallitaan vain yksihaarakoukku, jonka kitaväli on enintään 12 mm.

Lohta ja taimenta saa kalastaa vieheellä kalastusasetuksesta poiketen syyskuun ajan sekä marraskuun 1. päivästä klo 12.00 alkaen.

Pilkkiminen ja onkiminen on kalastuslain mukaisesti ilmaista, mutta vain yhdellä vavalla. Oulun kaupungin luvalla voi pilkkiä kahdella vavalla. Tällöin pitää vapojen olla kalastajan käsien ulottuvilla.

Kuoreen lippoaminen rannalta sallitaan 1. - 15.5. vuosittain Merijalin rannassa. Lippoamisen kalastusalue on Merijalin ranta. Kuoreen lippoamiseen tarvitaan Oulun kaupungin uistelulupa.

Kiellot ja rajoitukset

Lyijyisten heittopainojen käyttö on kielletty. Plaanarien eli siiman levittimien käyttö on kielletty. Moottorin käyttö siiman ollessa vedessä on kielletty.

Alueella on kaikki kalastus kiellettyä 1.10. –1.11. klo 12.00, lukuun ottamatta vaellussiian lippoamista velvoiteistutusten mädinhankintaan.

Lohen alamitta on 60 cm. Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu. Rasvaeväleikatun (=istutetun) taimenen alamitta on 50 cm. Harjus on rauhoitettu. Kuhan alamitta on 42 cm. Siian kalastuksessa on saalisrajoitus enintään 10 kpl kalastajaa kohti päivässä. Mäskääminen on kielletty. Vapaa-ajan kalastuksessa saalisrajoitus on enintään 2 lohta tai taimenta kalastajaa kohti vuorokaudessa.

 Kalastusalue Karttatiellä 2c Hartaanselän erityiskalastusalue

Kalastusluvat voi ostaa kalapassi-linkin kautta

Oulun kaupungin kalastuslupia voi ostaa www.kalapassi.fi -sivustolta. Palvelua ylläpitää Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry. Oulun kaupungin kalastuslupiin lisätään 1,50 €/ostotapahtuma, joka on palvelun tuottajan perimä maksu ohjelman ylläpidosta.

Kalastuslupia voi ostaa myös seuraavista Oulun kaupungin asiointipisteistä: Oulu10, Haukipudas ja Oulunsalo. Myös palvelupisteitä ostetut kalastusluvat tallennetaan www.kalapassi.fi -sivustolle, tästä johtuen kalastuslupamaksuihin lisätään 1,50 € palvelumaksu.