2C Hartaanselän erikoiskalastusalue

Kuva vedestä.

Uistelu ja heitto-onginta on sallittu 15 vuotta täyttäneille vain kaupungin luvalla. Alle 15 vuotiaat eivät tarvitse kaupungin lupaa. Uistelu on sallittua veneestä enintään 4 vavalla ja rannalta korkeintaan yhdellä vavalla.

Vuorottelupäivät

Vuorottelupäivät ovat voimassa vuosittain 15.6–15.9 välisenä aikana. Rannaltakalastusvuoro alkaa aina jokaisen kuukauden parittomana päivänä klo 21.00 ja päättyy seuraavana vuorokautena klo 21.00. Tällöin saa spinflugakalastusalueelta heittää vain punttia. Venepaikan omistajat voivat lähteä ja tulla paikalleen tällöin normaalisti, mutta eivät voi kalastaa 2c-alueella.

Venekalastusvuoro alkaa aina parillisena päivänä klo 21.00 ja päättyy seuraavana vuorokautena klo. 21.00. Venekalastusaikana saa onkia koko alueella. Toivoniemen nokassa on ootto-onginta kielletty.  Kuusisaaressa sallitaan kaikki muu vapakalastus paitsi spinflugakalastus venevuorojen aikana. Veneilyssä on tällä alueella ankkurointikielto vuorottelupäivien voimassaolon ajan.

Spinflugakalastusalue on Merijalinrannassa betonin kulmalta alavirtaan päin viimeiseen viralliseen venepaikkaan asti. Betonin kulmasta ylävirtaan Merijalin rannassa on rannaltakalastus kielletty. Tällä alueella on kaikki rannalta kalastus paitsi onginta kielletty venevuoron aikana.

Merijalin rannassa veneluiskan yläpuolella saa heittää punttia tai muuta viehettä korkeintaan puoleen jokeen asti. Veneluiskan alavirran puolella ei ole rajoitettu heiton pituutta, kunhan heitto ei suuntaudu Kuusisaarta kohti. Toista henkilöä kohti suunnatut heitot on kielletty. Lyijypainojen käyttö on kielletty.   Spinflugakalastuksessa sallitaan vain yksihaarakoukku, jonka kitaväli on enintään 12 mm.

Pilkkiminen ja onkiminen on kalastuslain mukaisesti ilmaista, mutta vain yhdellä vavalla. Oulun kaupungin luvalla voi pilkkiä kahdella vavalla. Tällöin pitää vapojen olla kalastajan käsien ulottuvilla.

Kuoreen lippoaminen rannalta sallitaan 1. - 15.5. vuosittain Merijalin rannassa. Lippoamisen kalastusalue on Merijalin ranta. Kuoreen lippoamiseen tarvitaan Oulun kaupungin uistelulupa.

Kiellot ja rajoitukset

Lyijyisten heittopainojen käyttö on kielletty. Plaanarien eli siiman levittimien käyttö on kielletty. Moottorin käyttö siiman ollessa vedessä on kielletty.

Alueella on kaikki kalastus kiellettyä 1.10. –1.11. klo 12.00, lukuun ottamatta vaellussiian lippoamista velvoiteistutusten mädinhankintaan.

Lohen alamitta on 60 cm. Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu. Rasvaeväleikatun (=istutetun) taimenen alamitta on 50 cm. Harjus on rauhoitettu. Kuhan alamitta on 42 cm. Siian kalastuksessa on saalisrajoitus enintään 10 kpl kalastajaa kohti päivässä. Mäskääminen on kielletty. Vapaa-ajan kalastuksessa saalisrajoitus on enintään yksi lohi tai taimen kalastajaa kohti kalastusvuorossa vuorotteluaikana ja muulloin  yksi lohi tai taimen kalastajaa kohti vuorokaudessa.Lohen ja taimenen osalta pyydystä ja päästä-kalastuksessa on samat kiintiöt.

 Kalastusalue Karttatiellä 2c Hartaanselän erityiskalastusalue

Kalastusluvat voi ostaa kalapassi-linkin kautta

Oulun kaupungin kalastuslupia voi ostaa www.kalapassi.fi -sivustolta. Palvelua ylläpitää Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry. Oulun kaupungin kalastuslupiin lisätään 1,50 €/ostotapahtuma, joka on palvelun tuottajan perimä maksu ohjelman ylläpidosta.

Kalastuslupia voi ostaa myös seuraavista Oulun kaupungin asiointipisteistä: Oulu10, Haukipudas ja Oulunsalo. Myös palvelupisteistä ostetut kalastusluvat tallennetaan www.kalapassi.fi -sivustolle, tästä johtuen kalastuslupamaksuihin lisätään 1,50 € palvelumaksu.