Rekisteröity elintarvikehuoneisto ja elintarviketoiminta

Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan paikkaa, jossa myytäväksi tai luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai käsitellään. Elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi myymälät, kahvilat, ravintolat, leipomot, elintarvikevarastot sekä koulujen ja päiväkotien keittiöt. Elintarviketoimintaa ovat myös ulkomyynti, elintarvikkeiden internet-myynti ja elintarvikkeiden ammattimainen kuljetus. 

Ilmoitus elintarviketoiminnasta

Ennen toiminnan aloittamista elintarvikealan toimijan on

 • haettava rakennuslupa tai selvitettävä rakennusvalvonnasta, soveltuuko suunniteltu huoneisto aiottuun käyttötarkoitukseen. Toiminnan sijoittamiselle suunniteltuun huoneistoon täytyy olla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntä.
 • tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarviketoiminnasta toiminnan rekisteröintiä varten Oulun seudun ympäristötoimeen viimeistään 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai toimijan vaihtumista
 • liitettävä ilmoitukseen ajantasainen pohjapiirros. 

Oulun seudun ympäristötoimessa on laadittu tilojen suunnittelua varten perustamisohjeita. Lisäksi Ruokaviraston sivuille on koottu tietoa elintarvikeyrityksen perustamisesta ja toiminnasta. Sivustolla on saatavilla ohjeita useilla kielillä. 

Ilmoituksen johdosta elintarvikealan toimijalle annetaan todistus ilmoituksen käsittelystä. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu.  

Elintarvikehuoneiston toiminnan keskeyttämisestä ja toiminnan lopettamisesta tulee ilmoittaa viivytyksettä Oulun seudun ympäristötoimeen.  

Yksityishenkilöiden ja harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu

Yksityishenkilöiden ja harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu on vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta. Ilmoitusta elintarvikehuoneistosta ei tarvitse tehdä seuraavissa esimerkkitapauksissa: 

 • leivotaan myyntiin leipää, kuivakakkuja, pikkuleipiä, pullaa, joita ei tarvitse säilyttää jääkaapissa  

 • leivotaan enintään 12 kertaa vuodessa jääkaapissa säilytettäviä makeita tai suolaisia leipomotuotteita 

 • tarjoillaan ruokaa ravintolapäivänä (pop up) enintään 12 kertaa vuodessa 

 • yhdistystoiminnassa tarjoillaan keittoja heti valmistuksen jälkeen osana yhdistyksen varainkeruuta  

 • makkaranpaisto urheiluseurojen, koululuokkien, asukasyhdistysten toiminnassa 

 • kahvitarjoilu tai vähäinen pakattujen elintarvikkeiden myynti muun yritystoiminnan ohessa 

Muualla verkossa

Elintarvikeyrityksen perustaminen (Ruokavirasto)

Elintarvikealan toiminta yksityishenkilönä (Ruokavirasto)

Rekisteröi yrityksesi elintarvikevalvontaan (Ruokavirasto)

Lisätietoa

Ilmoitukset ja hakemukset

Julkaisut ja raportit

Maksut

Oulun seudun ympäristötoimen ohjeet

Valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon henkilökunnan yhteystiedot

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.