Elintarvikehuoneistot

Mikä on elintarvikehuoneisto?

Se on esimerkiksi ammattimainen elintarvikkeiden kuljetus, elintarvikevarasto, kahvila, kioski, leipomo, myymälä, elintarvikkeiden nettikauppa, ravintola, suurtalous ja säännöllinen ulkomyynti.

Haluan perustaa elintarvikehuoneiston. Miten toimin?

Toiminnan sijoittamiselle ko. huoneistoon tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntä. Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta elintarvikevalvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoitukseen tulee liittää pohjapiirros.

Ilmoituksen johdosta elintarvikealan toimijalle annetaan todistus ilmoituksen käsittelystä. Ilmoituksen käsittelystä peritään Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunnan hyväksymän taksan mukainen maksu. Oulun seudun ympäristötoimi voi pyytää toimijalta muita ilmoituksen käsittelemiseksi tarpeellisia selvityksiä.

Elintarvikehuoneiston toimija vaihtuu, toiminta keskeytetään tai toiminta lopetetaan. Miten toimin?

Elintarvikehuoneiston toimijan vaihtumisesta tulee ilmoittaa viivytyksettä. Myös toiminnan keskeyttämisestä ja toiminnan lopettamisesta tulee ilmoittaa.

Onko elintarvikehuoneiston perustamiseen saatavissa kirjallista ohjeistusta?

Oulun seudun ympäristötoimi on laatinut tilojen suunnittelua varten perustamisohjeita.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.