Elintarviketyöntekijän terveydentilan selvitys

Terveydentilaselvitys vaaditaan työntekijältä, joka elintarvikehuoneistossa käsittelee kuumentamatta tarjoiltavia pakkaamattomia elintarvikkeita.

Työnantajan on vaadittava työntekijältä luotettava selvitys siitä, ettei tällä ole salmonellatartuntaa, jos työntekijä on sellaisissa tehtävissä, joihin liittyy salmonellatartunnan tavallista suurempi leviämisvaara. Terveydentilaselvitys vaaditaan henkilöiltä, jotka työskentelevät tehtävissä, jossa käsitellään pakkaamattomia kuumentamattomina tarjoiltavia elintarvikkeita (tartuntatautilaki 1227/2016 ja tartuntatautiasetus 146/2017). Terveydentilaselvityksellä tarkoitetaan työsuhteen alussa terveydenhuoltohenkilökunnan tekemää haastattelua ja ohjausta sekä tarvittaessa laboratoriotutkimuksia (esimerkiksi salmonella). Selvityksen voi hankkia työterveyshuollosta tai terveyskeskuksesta. 

Salmonellatodistus vaaditaan työntekijältä, joka on matkustanut ulkomailla ja, jolla on ollut vatsatautioireita matkan aikana tai pian matkan päätyttyä. Tulosten odottamisen ajaksi olisi hyvä, jos työntekijälle voidaan osoittaa työtehtäviä, joissa ei olla suoranaisessa kosketuksessa helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kanssa.

Elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman tulee sisältää tiedot elintarviketyöntekijän terveydentilan selvityksistä sekä salmonellatutkimuksista.

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen kotisivuilta löytyy toimenpideohje salmonellatartuntojen ehkäisemiksi ja lisätietoa riskityötä tekevien terveydentilan selvityksestä. 

Ruokaviraston kotisivuilta löytyy Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely elintarvikehuoneistossa -taulukko. Taulukossa on Ruokaviraston linjauksia siitä, milloin terveydentilaselvitys vaaditaan. 

Muualla verkossa

Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely (Ruokavirasto)

Toimenpideohje salmonellatapauksiin (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Tietosuoja-asiat elintarvikealalla (Ruokavirasto)

Lisätietoa

Ilmoitukset ja hakemukset

Julkaisut ja raportit

Maksut

Oulun seudun ympäristötoimen ohjeet

Valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon henkilökunnan yhteystiedot

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.