Elintarviketyöntekijän terveydentilan selvitys

Työntekijältä, joka elintarvikehuoneistossa käsittelee kuumentamatta tarjoiltavia pakkaamattomia elintarvikkeita, vaaditaan terveydentilaselvitys.

Työnantajan on vaadittava työntekijältä luotettava selvitys siitä, ettei tällä ole salmonellatartuntaa, jos työntekijä on sellaisissa tehtävissä, joihin liittyy salmonellatartunnan tavallista suurempi leviämisvaara. Tartuntatautilain (1227/2016) ja -asetuksen (146/2017) mukaan terveydentilaselvitys vaaditaan henkilöiltä, jotka työskentelevät tehtävissä, jossa käsitellään pakkaamattomia kuumentamattomina tarjoiltavia elintarvikkeita. Terveydentilaselvityksellä tarkoitetaan työsuhteen alussa terveydenhuoltohenkilökunnan tekemää haastattelua ja ohjausta, sekä tarvittaessa laboratoriotutkimuksia (esimerkiksi salmonella). Selvityksen voi hankkia työterveyshuollosta tai terveyskeskuksesta. 

Salmonellatodistus vaaditaan työntekijältä, joka on matkustanut ulkomailla ja, jolla on ollut vatsatautioireita matkan aikana tai pian matkan päätyttyä. Tulosten odottamisen ajaksi olisi hyvä, jos työntekijälle voidaan osoittaa työtehtäviä, joissa ei olla suoranaisessa kosketuksessa helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kanssa.

Elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelmaan tulee sisältää tiedot elintarviketyöntekijän terveydentilan selvityksistä sekä salmonellatutkimuksista.

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen kotisivuilta löytyy Toimenpideohje salmonellatartuntojen ehkäisemiksi ja lisätietoa riskityötä tekevien terveydentilan selvityksestä. 

Ruokaviraston kotisivuilta löytyy Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely elintarvikehuoneistossa -taulukko. Taulukossa on Ruokaviraston linjaksia siitä, milloin terveydentilaselvitys vaadutaan. 

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.