Haja-asutuksen jätevesien käsittely

Kiinteistöjen tulee liittyä vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriverkostoon aina, kun se on mahdollista. Jos kiinteistö sijaitsee viemäröimättömällä alueella, sillä tulee olla sellainen jätevesien käsittelyjärjestelmä, jolla voidaan normaalioloissa saavuttaa vähintään ympäristönsuojelulaissa säädetty perustason puhdistusvaatimus. Ohjeellisesta puhdistustasosta pilaantumiselle herkillä alueilla säädetään hajajätevesiasetuksessa (157/2017). Lisäksi on noudatettava, mitä ympäristönsuojelumääräyksissä säädetään.

Jätevesien puhdistusvaatimukset koskevat heti uudisrakentamista. Ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä, jotka sijaitsevat enintään 100 m vesistöstä tai merestä taikka vedenhankinnan pohjavesialueella, lainsäädännön vaatimukset tulee täyttää 31.10.2019 mennessä.  Muualla kiinteistön jätevesijärjestelmä on saatettava vastaamaan puhdistustehovaatimuksia suuremman remontin yhteydessä.

Jätevesien käsittely voidaan järjestää myös yhteiskäsittelynä naapurien kanssa.

Kiinteistöllä on oltava kirjallinen selvitys jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Selvitys on tarvittaessa esitettävä ympäristötoimelle.

Jätevesijärjestelmän suunnittelemiseksi tulee ottaa yhteyttä asiantuntevaan suunnittelijaan, joka tekee kiinteistökohtaisen käynnin ja laatii tarvittavat asiakirjat lupahakemusta varten. Uuden jätevesijärjestelmän rakentamisessa tai vanhan uusimisessa tulee selvitettäväksi mm. vesihuoltolaitokselta viemäriverkoston laajentamisalueet ja mahdolliset pohjavesialueella sijaitsevia kiinteistöjä koskevat määräykset.

Jätevesijärjestelmä ei edellytä uusimista, jos

 • kiinteistön rakennuslupa on myönnetty v. 2004 tai sen jälkeen,

 • kiinteistö liitetään viemäriverkostoon,

 • kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä,

 • kiinteistöllä kaikki vakituisesti asuvat ovat syntyneet ennen 9.3.1943 tai

 • kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä.

Jätevesijärjestelmä on kuitenkin saatettava heti säännösten mukaiseksi, mikäli kiinteistön nykyisestä jätevesien käsittelystä aiheutuu ympäristön pilaantumista, hygieenistä haittaa tai haittaa naapureille.

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
 • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.