In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Haja-asutuksen jätevesien käsittely Haja-asutuksen jätevesien käsittely

Kiinteistöjen tulee liittyä vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriverkostoon aina, mikäli se on mahdollista. Jos kiinteistö sijaitsee viemäröimättömällä alueella, tulee sillä olla sellainen jätevesien käsittelyjärjestelmä, jolla voidaan normaalioloissa saavuttaa hajajätevesiasetuksen mukainen riittävän tehokas puhdistustaso.

Jätevesien puhdistusvaatimukset koskevat heti uudisrakentamista. Ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä vaatimukset tulee täyttää 15.3.2018 mennessä. Jätevesien käsittelyn voi järjestää kiinteistökohtaisesti tai yhteiskäsittelynä naapurien kanssa.

Kiinteistöllä on oltava lisäksi kirjallinen selvitys jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Selvitys on tarvittaessa esitettävä ympäristötoimelle.

Jos kiinteistöllä tehdään rakennuksen korjaus- tai muutostöitä, lisärakentamista, jätevesijärjestelmän rakentamista tai uusimista tulee siihen hakea rakennus- tai toimenpidelupa tai tehdä siitä ilmoitus rakennusvalvontaan ja tällöin jätevesijärjestelmän on täytettävä asetuksen puhdistustehovaatimukset

Jätevesijärjestelmän suunnittelemiseksi tulee ottaa yhteyttä asiantuntevaan suunnittelijaan, joka tekee kiinteistökohtaisen käynnin ja laatii tarvittavat asiakirjat lupahakemusta varten. Uuden jätevesijärjestelmän rakentamisessa tai vanhan uusimisessa tulee selvitettäväksi mm. vesihuoltolaitokselta viemäriverkoston laajentamisalueet ja mahdolliset pohjavesialueella sijaitsevia kiinteistöjä koskevat määräykset.

Jätevesijärjestelmän ei tarvitse täyttää puhdistustasovaatimuksia, jos

 • kiinteistöllä kaikki vakituisesti asuvat ovat 9.3.2011 mennessä täyttäneet 68 vuotta
 • kunta on myöntänyt lykkäystä vaatimusten noudattamisesta vaikean elämäntilanteen vuoksi

Mikäli kiinteistön nykyisestä jätevesien käsittelystä aiheutuu ympäristön pilaantumista, hygieenistä haittaa tai haittaa naapureille, jätevesijärjestelmä on saatettava heti asetuksen mukaiseksi.

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
 • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.