Harakkalammen suojelualue

 

Vuonna 2001 perustettu Harakkalammen suojelualue (n. 27 ha) sijaitsee Valkeisjärven itäpuolella. Siihen kuulu vajaan hehtaarin suuruinen Harakkalampi, kaksi kangassaareketta (n. 3 ha), suota ja soistunutta kangasta. Harakkalampi ympäristöineen on etupäässä suoluonnon suojelukohde. Valkeisjärven itäpuolella olevat Karikko-kankaat ovat maisemallisesti arvokkaita ja niiden puustoa ei ole hakattu 40 vuoteen, niinpä ne onkin liitetty suojelualueeseen kehittymään aarnimetsäksi. Suolla on vanhoja,  umpeutuvia ojia ja sen läpi kulkee hiihtolatu ja sähkölinjoja.

Kasvillisuuskartoituksen mukaan Harakkasuolla on
harvinaisia luontotyyppejä ja kasveja. Alueella
esiintyy Oulun seudulla harvinaisia lettosoita, ruosteisia
lähteitä ja reheviä korpia. Harvinaisista kasveista
mainittakoon eräät kämmekkä-, sammal- ja saralajit,
lettorikko ja nevaimarre.

Harakkalemmelle ei ole rakennettu luontopolkua, nuotiopaikkaa taikka opasteita. Kohteeseen voi tutustua omatoimisesti retkeillen.