Hygieniapassi

Elintarvikehuoneistossa työskentelevällä, pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä on oltava elintarvikehygieenistä osaamista osoittava hygieniapassi. Ruokaviraston sivulla olevassa taulukossa on esitetty esimerkkejä, mikä katsotaan pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittelyksi ja mikä ei

Hygieniapassin voi saada suorittamalla hyväksytysti Ruokaviraston laatiman hygieniapassitestin. Elintarvikelain muutoksen myötä, hygieniapassia ei saa enää soveltuvan elintarvikealan tutkinnon tai koulutuksen perusteella 1.1.2020 lähtien. 

Elintarvikealan toimijan on osana omavalvontaa pidettävä kirjaa elintarvikehuoneistossa työskentelevien henkilöiden hygieniapasseista ja pyydettäessä esitettävä tiedot valvontaviranomaiselle.

Elintarvikealan toimija vastaa siitä, että työntekijällä on hygieniapassi. Tällöin elintarviketyöntekijä hallitsee elintarvikehygienian perusteet ja tiedostaa elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvät riskit. Hankittuja tietoja ja taitoja tulee soveltaa käytännön elintarviketyössä.

Hygieniapassitestejä järjestävät ja hygieniapasseja myöntävät Ruokaviraston hyväksymät hygieniapassitestaajat. Luettelo hygieniapassitestaajista on Ruokaviraston sivulla.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.