Ilmanlaadun seuranta Oulussa 

Ilmanlaadun mittauksia suoritetaan kolmella kiinteällä mittausasemalla. Tarkkailun toteutus perustuu seurantasopimukseen, jossa sopijapuolina ovat Oulun seudun ympäristötoimi, Oulun Energia Oy, Stora Enso Oulu Oy, Laanilan Voima Oy, Kemira Chemicals Oy, Kraton Chemical Oy, Fermion Oy, Adven Oy, Peab Industri Oy, Oulun Satama Oy, Kiertokaari Oy, Taminco Finland Oy ja Gasum Oy. Tarkkailun kustannukset on jaettu ilmapäästöjen määrän mukaan Oulun seudun ympäristötoimen vastatessa liikenteen päästöjen osuudesta.

Oulun ilmanlaadun mittausten laatujärjestelmän kuvaus 20.11.2019 (pdf)

Ilmanlaadun mittausasemat

Keskustan mittausasema sijaitsee vilkkaassa liikenneympäristössä Saaristonkadulla ja sen mittaustulokset edustavat yleisesti keskusta-alueen ilmanlaatua. Asemalla mitataan hengitettäviä hiukkasia (PM10), pienhiukkasia (PM2,5) sekä typpidioksidia (NO2).

Keskustan mittausaseman sijainti.

Nokelan asemalla mitataan rikkidioksidia (SO2), haisevia rikkiyhdisteitä (TRS) sekä säätietoja.

Nokelan mittausaseman sijainti.

Pyykösjärven aseman mittaustulokset edustavat yleisesti asuntoalueiden ilmanlaatua Oulussa. Asemalla mitataan hengitettäviä hiukkasia (PM10), typpidioksidia (NO2), otsonia (O3) sekä haisevia rikkiyhdisteitä (TRS).

Pyykösjärven mittausaseman sijainti.

Julkaisuja

Ilmanlaatu vuonna 2020 (pdf)

Ilmanlaatu vuonna 2019 (pdf)

Ilmanlaadun seurantasuunnitelma 2017–2021 (pdf)

Seurantaa 1979 alkaen (pdf, s 43)

Oulun ilmanlaadun mittausten laatujärjestelmän kuvaus 20.11.2019 (pdf)

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Yhteydenotot ensisijaisesti sen tarkastajan numeroon, jonka toimenkuvaan asia kuuluu.
Sähköposti etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.

Ympäristönsuojelun neuvonta ja -valvontapuhelin p. 044 703 6790, arkisin klo 9-15.

Ympäristötoimen sähköpostia ymparisto(at)ouka.fi luetaan työpäivisin virka-aikana.

Oulun seudun
ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.