Ilmanlaadun seuranta

Ilmanlaadun mittauksia suoritetaan kolmella kiinteällä mittausasemalla. Tarkkailun toteutus perustuu seurantasopimukseen, jossa sopijapuolina ovat Oulun seudun ympäristötoimi, Oulun Energia Oy, Stora Enso Oulu Oy, Laanilan Voima Oy, Kemira Chemicals Oy, Kraton Chemical Oy, Paroc Oy Ab, Fermion Oy, Adven Oy, Lemminkäinen Infra Oy, Oulun Satama Oy, Kiertokaari Oy ja Taminco Finland Oy. Tarkkailun kustannukset on jaettu ilmapäästöjen määrän mukaan Oulun seudun ympäristötoimen vastatessa liikenteen päästöjen osuudesta.

Keskustanmittausasema sijaitsee vilkkaassa liikenneympäristössä Saaristonkadulla ja sen mittaustulokset edustavat yleisesti keskusta-alueen ilmanlaatua. Asemalla mitataan hengitettäviä hiukkasia (PM10), pienhiukkasia (PM2,5) sekä typpidioksidia (NO2).

Nokelan asemalla mitataan rikkidioksidia (SO2), haisevia rikkiyhdisteitä (TRS) sekä säätietoja.

Pyykösjärven aseman mittaustulokset edustavat yleisesti asuntoalueiden ilmanlaatua Oulussa. Asemalla mitataan hengitettäviä hiukkasia (PM10), typpidioksidia (NO2), otsonia (O3) sekä haisevia rikkiyhdisteitä (TRS).