Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset ohjaavat kiinteistöjä järjestämään jätehuoltonsa niin, että siitä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle ja tuloksena on mahdollisimman toimiva jätehuolto.

Hailuodon, Kempeleen, Lumijoen ja Oulun jätehuoltomääräykset (pdf)

Keskeisiä asioita

Kiinteistöllä on  oltava keräyspaikka ja keräysastiat polttokelpoiselle jätteelle ja hyötyjätteille.

Kiinteistöt järjestävät jätteen kuljetuksen käsittelypaikkaan sopimalla jätteenkuljetuksesta haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa.

Jätteistä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi jäteastiat on tyhjennettävä määrävälein (§ 22).

Poikkeukset jätehuoltomääräyksistä

Jätehuoltomääräyksistä voidaan yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksia. Poikkeuksista päätetään tapauskohtaisesti.

Poikkeuksina käsitellään esim. jäteastioiden tyhjennysvälin harventaminen vakituisissa ja vapaa-ajan asunnoissa ja jäteastioiden tyhjennyksen määräaikainen keskeytys.

Poikkeusta voidaan hakea vapaamuotoisella hakemuksella tai täyttämällä ja palauttamalla oheinen lomake.

Jäteastian tyhjennysvälin harventaminen on mahdollista silloin, kun kiinteistöllä syntyvä jätemäärä on pieni. Jätemäärä voi olla pieni esimerkiksi yhden tai kahden asukkaan taloudessa, jossa hyötyjätteet lajitellaan ja viedään Rinki-ekopisteelle, biojäte kompostoidaan tai kiinteistöllä on sopimus biojätteen erilliskeräyksestä ja jolle riittää 240 litran kokoinen polttokelpoisen jätteen astia.

Hakemus jätehuoltomääräyksistä poikkeamiseksi (pdf)

Hakemuksen palautusosoite: Yhdyskuntalautakunta/jätehuoltoviranomainen, Oulun kaupungin KIRJAAMO, PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Ilona Suppanen, Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut,  p. 044 703 3961.

Elinkeinotoiminnan jätehuolto jätehuoltomääräyksissä

Elinkeinotoiminnan jätehuollon järjestämisessä jätehuoltomääräykset koskevat jätehuollon käytännön järjestämistä niin, että syntyvistä jätteistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ihmisille tai ympäristölle.

Elinkeinotoiminnan jätehuollon vaatimukset, esimerkiksi jätteiden lajitteluvelvoitteet, kerrotaan tarkemmin jätelaissa ja jäteasetuksessa.

 

HUOM: Limingan, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien jätehuoltomääräykset antaa ja niihin liittyvät ilmoitukset käsittelee Lakeuden EKO-lautakunta.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde p. 08 558 410 work Palvelunro p. 08 558 558 00
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.