Jätelain valvonta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Valvontaan kuuluu kunnallisten jätehuoltomääräysten noudattamisen valvonta, joka kohdistuu sekä asuinkiinteistöiden että muiden kiinteistöjen ja toimintojen jätehuoltoon. Lue lisää jätehuoltomääräyksistä.

Jätelain valvontaa toteutetaan tarkastuskäynnein ja neuvonnan avulla

Oulun seudun ympäristötoimen ympäristönsuojeluyksikkö ohjaa ja neuvoo jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Neuvontaa antavat ensisijaisesti jätelain valvonnasta vastaavat ympäristötarkastajat

Jätelain valvontaan kuuluvat myös jätevirtojen valvonta, roskaantuneiden alueiden tarkastukset ja siivoamisista määrääminen. Roskaantumista valvotaan pääasiassa yleisöilmoitusten perusteella. Palautetta roskaantuneista ja epäsiisteistä alueista voit antaa Oulun kaupungin palautepalvelun kautta. 

Jätelain valvontaan liittyvät myös toimialakohtaiset kartoitukset. Ympäristötoimessa on tehty muun muassa eri toimialojen jätteiden käsittelyä sekä yleisötapahtumien jätehuoltoa koskevia ohjeita. Tutustu tarkemmin ympäristönsuojelun ohjeisiin.

Muualla verkossa

Jätehuolto - Oulun kaupunki - Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Jätelaki 646/2011 (Finlex)

Kiertokaari Oy

Lakeuden EKO

Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 (Finlex)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014 (Finlex)

Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (Finlex)

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Ympäristönsuojelun neuvonta- ja palvelupuhelin

Ota yhteyttä ensisijaisesti sen tarkastajan numeroon, jonka toimenkuvaan asia kuuluu. 

Ympäristönsuojelun henkilökunnan yhteystiedot

Puhelin 

044 703 6790 (arkisin klo 9-15)

Sähköposti

ymparisto(at)ouka.fi (luetaan työpäivisin virka-aikana)

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.